Iyabaphakamisa abalimi i-AMA

Iyabaphakamisa abalimi i-AMA

0 244

Thando Dube
Inhlanganiso ebona ngezokuthengiselana kwezilimo i-Agricultural Marketing Authority (AMA) isikhuthaze abalimi ukuthi babhalise ngaphansi kwabo ukuze bathole imikambo emihle yezilimo zabo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Jonathan Mukuruba osebenzela i-AMA uthe abalimi kababhalise kunhlanganiso ye-AMA ngoba ilusizo kakhulu kubalimi abafuna ukuthengisa izilimo zabo.

“I-AMA yinhlanganiso eyasungulwa ngomnyaka ka2010 njalo iyancedisa abalimi ukuthengisa izilimo zabo ngentengo eqondileyo.

“I-AMA incedisa abalimi ukuthengisa izilimo zabo ngentengo eqondileyo ngokwenza ugwalo oluloluhlu lwabalimi kanye lezilimo abazithengisayo.

“Lokhu kwenza kube lula ukuthi amankampani labantu abalesifiso sokuthenga izilimo babelolwazi lokuzithola,” kuchaza uMnu Mukuruba.

UMnu uveze ukuthi i-AMA iyaphathisa njalo labalimi botshinda ngokubafundisa ngendlela zokulima utshinda.

“I-AMA ilusizo kubalimi ikakhulu botshinda ngoba incendisana loHulumende ukudinga ulwazi olutsha ngokulinywa kotshinda ibisibafundisa.

“Lokhu kuthuthukisa abalimi botshinda ukuze bathole isivuno esihle,” kuqhuba uMnu Mukuruba.

UMnu Mukuruba uphinde waveza ukuthi i-AMA isebenzisana lohulumende ekubuyeni lentengo zezilimo ezitshiyeneyo.

“Thina njengenhlanganiso sisebenza loHulumende ekudingeni intengo eziqondileyo zezilimo ezigoqela umumbu, ingqoloyi, amabele lenyawuthi okuthi nxa uHulumende engazivuma zisetshenziswe yiGrain Marketing Board.

Lokhu kuyancedisa njalo ukuthi abalimi bathengise isivuno sabo ngentengo eziqondileyo,” kuphetha uMnu Mukuruba.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply