Uncategorized

‘Uzalifela ipopo lami’

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
‘Uzalifela ipopo lami’ Amapopo

uMthunywa

Intatheli kaMthunywa 

KULENDODA yeLobengula West ethembise ukubulala umakhelwane wayo labantwabakhe ngoMvulo wonalo owedluleyo esithi bengadla futhi amapopo akhe bazazibonela. 

Kubikwa ukuthi uMnumzana Mduduzi Mlauzi (75) uthembise umakhelwane wakhe uNkosazana Veli Masina ukuthi uzakufa labantwabakhe bengabe belokhe bedobha amapopo akhe athi engavuthwa awele kibo bawadle.

Intatheli ikhulumisane loMnu Mlauzi ngaloludaba obikele intatheli ukuthi yena uphila nzima, kalamuntu omgcinayo ngakho-ke kafuni muntu odlala kubi ngokudla kwakhe.

“Abantwabami babhubha bonke ngakho-ke ngihleli ngedwa, akulamuntu ongigcinileyo. Yikho nje ngithukuthela nxa omakhelwane bedlala ngokudla kwami. 

“Mina angiceli muntu, ngiziphilela ngedwa yaloba ngilambile ngiyaqinisela ngingedwa. UNkszn Masina ngamtshela kudala ukuthi ekele ukuthatha izithelo zami. 

“Khathesi amapopo ami bayawatshaya ngamatshe awele kibo besebewadla  labantwababo mina ngitshone ngilambile ngenxa yabo. 

“Langesikhathi samamengo bayawangenela engakavuthwa mina ngicine ngingadlanga lutho. 

“Angizange ngithi ngizababulala, mina ngibakhuzile kuphela ngamazwi ethuselayo ukuthi bengalinge bakhe izithelo zami,” kuchaza uMnu Mlauzi.

Intatheli ikhulumisane njalo loNkszn Masina ngaloludaba obikele iphephandaba ukuthi yena wesabela impilo zabantwabakhe laye abazafela amapopo kamakhelwane.

“Mina ngesabela impilo zethu ezizafela amapopo kaMlauzi. Kambe sibili singathi singomakhelwane sithwalelane umlomo ngezinto ezifana lezithelo.

“Mina ngikwazi ukuthi nxa kulenkinga abantu bayahlala phansi bakhulumisane ukuze sihlalisane kuhle. UMnu Mlauzi wangithembisa wathi nxa singaphinda futhi sidle izithelo zakhe sizakufa silandelana.

“Khathesi sengikwazi ukuthi ngingafelwa ngomunye wabantwabami nguye oyabe ekwenzile lokhu. Okubuhlungu yikuthi abantwana uyabe ungabathumanga bahlezi beganga bekhuzwa, yindlela abakhula ngayo leyo kodwa umuntu sekhuluma amagama asindayo kangaka,” kuphetha uNkszn Masina.

Share This:

Sponsored Links