Uncategorized

Utholakala ngemva kwezinsuku egalulile

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Utholakala ngemva kwezinsuku egalulile

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
ZILOKHU zithithibele izakhamizi zesigabeni seSengezana eGaranyemba ngemva kokuba enye indoda itholakale indenda edamu ngoMvulo kuyonale iviki kulandela ukuqeda insuku eziyisikhombisa ingabonakali.

UAlibas Nyathi oleminyaka engu-30 kubikwa wasuka mhlaka 15 engumuntu oya emsebenzini eCollen Bawn kodwa kazange afike kwaze kwabonakala isidumbu sakhe sindenda mhlaka 22 edamu leSengezana.

Kubikwa umfanyana owayethiya inhlanzi wathi ethi mehlo suka edamu wabona kulesidumbu sindenda wasesuka esiyabikela izakhamizi.

Omunye umakhelwane uNkosazana Clara Tlou owayekhona isidumbu sikhitshwa edamu uthe bazibuza imibuzo ngokunyamalala kukaNyathi amalanga ambalwa waze wacina etholakala esethule.

“Silokhu silesithuli ngesiga esisehleleyo ngoba uNyathi wayesebuyela emsebenzini kodwa wangafiki kanti sethethwe ngumfula abantu belokhu bedinga ukuthi umuntu angabe wavelelwa yini.

“Umfana obezithiyela inhlanzi wathi ejika ihuka yakhe wasebona kuvumbuluka umuntu edamu wasesethuka waphaphatheka esiyabikela abantu.

“Kube buhlungu sesithola ukuthi ngumntwana kamakhelwane wethu laye ekhonapho. Ubelokhu elezigqoko zakhe kukhanya ukuthi ngubani okokuthi aluba sasisazi sasizamtshiya uyise ngoba kwaba buhlungu okuphindiweyo umuntu omdala ebona umntanakhe ekulesiyana isimo.

“Insuku zonke lezi abantu babelokhu beziduduza ngokuthi usemsebenzini kanti umuntu kafikanga, kukhanya wangena umfula ugcwele wahle wathathwa ngamanzi,” kulandisa uNkszn Tlou.

Isikhulumi samapholisa esabelweni seMatabeleland South uInspector Loveness Mangena ebuzwa ngodaba lolu uvumile wathi solufikile ehofisini yabo njalo uzulu kangachaphi izifula ezigcweleyo loba amanzi angakhayisiyo phansi.

“Uzulu simxwayisa ukuba kangachaphi izifula ezigcweleyo njalo bengabongena emanzini abangaboni okuphansi ukuze senqabele ukulahlekelwa yimpilo okufanana lalokhu. Okunye njalo abazali kabangalibali ukukhangela abantwana, ngaso sonke isikhathi kumele babelabo eduzane,” kuphetha uInsp Mangena.

 

Share This:

Sponsored Links