Uncategorized

‘Umthakathi’ khithi eMganwini . . . Utholakala enqunu ezilalele entubeni

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
‘Umthakathi’ khithi eMganwini . . . Utholakala enqunu ezilalele entubeni

uMthunywa

Musa Janga
KUDABA olusegudwini elokitshini leMganwini koBulawayo kulenina elitholakale ngoLwesibili ekuseni libhunyumunyu phambi kwenye indlu.

Inina leli okungatholakalanga igama lalo kubikwa libonakale ngehola lesine ekuseni lilele entubeni yenye indlu njalo kucatshangelwa ukuba belivela loya.

UMthunywa uzwe ukuthi inina leli elicine libuthanelwe ngabantu bebethi bangakhuleka libajikijele ngamatshe.

UMthunywa uxoxisane lesinye isakhamuzi esibone inina leli elithande ukwaziwa ngokuthi nguMaGaule kuphela othe inina leli balibone phambi kwakomakhelwane wakhe.

“Umama lo asimazi, siyaqala ukumbona. Simbone ekuseni bekungabo-4 sahle savusa abantu ukuthi bazebona. Kukhanya vele kahlali lapha ngoba thina asimazi, kungenzeka ukuthi uhlala kwelinye ilokitshi.

“Nxa kuyikuthi kahlanyi sicabangela ukuthi linto ihlangane lobuthakathi, phakathi kwalokhu kokubili ngoba akulamuntu ongavuka nje enqunu phezu kwalokhu phambi komuzi wabanikazi njalo ekhanya engethuki ngitsho.

“Obekusethusa yikuthi abantu bebesithi bengaqala ukukhuleka avuke ajikijele ngamatshe eqeda lapho alale futhi. Kungaba lomuntu okhuluma ngebizo likaNkulunkulu aphinde avuke ajike amatshe yikho sicabangela ukuthi angabe engumthakathi ongasafezanga umsebenzi wakhe,” kuchaza uMaGaule.

Esinye isakhamuzi njalo esixoxe loMthunywa siveze ukumangala ngesenzo senina leli.

“Ngizwe umkhosi ekuseni ngavuka ngakhangela lwangitshaya lwangeqa uvalo sengibona abesilisa bemile inina leli lilihlazo. Inina leli belilele phansi phambi kwentuba kodwa isimanga yikuthi besisithi singathandaza asijikijele ngamatshe. Lokhu kusenze saba lomcabango wokuthi mhlawumbe ngumthakathi owe ngesikhathi esenza ubugangi bakhe,” kuchaza isakhamuzi lesi.

Izakhamizi zicine zibiza amapholisa ayiwo athethe inina leli ngoba belingaphenduli nxa libuzwa ukuthi lingubani, livela ngaphi njalo belikhanya liphilile engqondweni.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane lesikhulumi samapholisa akoBulawayo uChief Inspector Precious Simango yena obike ukuthi udaba lolu kalukafiki ehofisini yakhe.

Share This:

Sponsored Links