Uncategorized

UMONGAMELI UBEKA UMTHETHO WENGCUPHE: Wonke umuntu endlini ngo-6 kusiya ku-6

23 Jul, 2020 - 02:07 0 Views
UMONGAMELI UBEKA UMTHETHO WENGCUPHE: Wonke umuntu endlini ngo-6 kusiya ku-6 UMongameli welizwe uMnangagwa

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
UMONGAMELI welizwe uEmmerson Mnangagwa usebeke umthetho wengcuphe okungumthetho olawula ukuhamba kwabantu lapho abayabe bengasavunyelwa ukuhamba ngemva kwehola lika-6 kusihlwa kusiya kuhola lika-6 ekuseni ngenhloso yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19 wona osuqubuka ngamandla kuleli.

Inani labantu abaleCovid-19 likhuphuke nge-728 kuviki eyodwa okutsho ukuthi sokulabantu abangu-1 713 asebebanjwe umkhuhlane lo kuleli. Kukhanya njalo inani labatheleleka bekuleli lalo liyanda ngamandla nanko phela phakathi kwalabo abalomkhuhlane lo abangu-872 ngabangazange bavakatshele kwezinye indawo.

Kubikwa njalo ukuthi sokulabantu abangu-26 asebebulewe ngumkhuhlane weCovid-19.

Ekhuluma kumabonakude ngoLwesibili ntambama uMongameli welizwe uMnangagwa, uthe uzulu sekumele akwamukele ukuba iCovid-19 akuseyiwo mkhuhlane wakwamanye amazwe kuphela kodwa sesilawo khonapha kithi. Ngokunjalo kubalulekile ukuba uHulumende abeke indlela zokuvikela uzulu kungozi yomkhuhlane lo.

Uthe abantu kumele bathathelwe amanye amalungelo abo ukuze kulwiswe umkhuhlane lo.

“Ngokunjalo, uHulumende usenqume ukuthi abeke imithetho elandelayo kusukela ngoLwesithathu mhlaka 22 Ntulikazi 2020, kuze kubuye kukhangelisiswe. Bonke abangasebenziyo emphakathini sekumele bahlale ngekhaya; ngaphandle nxa besiyadinga ukudla, amanzi kumbe besiya ezibhedlela.

Uphinde njalo wathi ababona ngokulandelwa komthetho kumele baqinisekise ukuthi abantu kabahambi izikhathi ezibekiweyo zingakatshayi kumbe sezedlule.

“Bonke ababona ngokulandelwa komthetho kumele babone ukuthi abantu bayalandela umthetho wengcuphe lapho okumele wonke umuntu abe esephindele ngekhaya ngesikhathi sika-6 kusihlwa. Isikhathi lesi kodwa kasisebenzi kulabo abenza imisebenzi eqakathekileyo,” kutsho uMongameli uMnangagwa.

Uthe ukubuthana kwamasonto kanye lokwemihlangano yezombangazwe akusavunyelwa kukanti okwezimfa sokulemithetho ekuqondisayo.
Kubikwa sokulicala njalo ukubaleka endaweni zokuvinjwa nxa uvela kwamanye amazwe loba usubanjwe umkhuhlane weCovid-19 ngoba lowo owenza njalo ubeka impilo zabanye abantu engozini.

UMongameli welizwe uphinde njalo wakhuthaza uzulu ukuthi nxa kudingeka ukuba ahambe kumele alandele imithetho ebekwe yinhlanganiso yeWorld Health Organisation (WHO) yona ethi: abantu kumele bagqoke izayeke, balandele indlela zokuhlanzeka ezigoqela ukugeza izandla ngemithi ebulala amagcikwane loba ngesepa, ukuhlolwa kwabantu nxa bengena endaweni ezilomphakathi kanye lokutshiyelana imikhandlo zonke izikhathi.

Share This:

Sponsored Links