Uncategorized

UMBONO: I-Africa isizwekazi sabensundu

25 May, 2023 - 00:05 0 Views
UMBONO: I-Africa isizwekazi sabensundu Africa

uMthunywa

LAMUHLA yiAfrica Day — ilanga lokuzalwa kweAfrica, ilanga lokunanza ubuntu bethu ngakho-ke kumele sikhumbuzane ngokuqakatheka kwesizwekazi sethu sabeNsundu.

Ukuzalwa kweAfrica kwakusitsho ukuthi uZibuse usesondele kumazwekazi eAfrica njalo lokhu kwakusitsho ukuphela kokucindezelwa kwabansundu.

Ukuphela kokucindezelwa kwakusitsho ukuthi abantu sebezahlala ngokujabula. Ukujabula lokhu kutsho ukuthi wonke umuntu uzathola lokhu okwenza impilo zabantu zibelula.

Kuyasweleka-ke ukuthi sithi sijabula sigiya sijabulela iAfrica Day singakhohlwa ukuba sikhumbuzane ngokuqakatheka kokuba sigagadlele uZibuse kuzwekazi le-Africa ngokuthi sikhumbuzane langohambo lolu.

Ngomnyaka ka1884-5 amazwe e-Europe avumelana ngezifiso zawo kusizwekazi sabansundu eseAfrica baqala ukudonselana amazwe eAfrica abanye baze baphosa bathwalelana inkafulakufa.
Babekwenza lokhu ngoba bebone inotho eseAfrica.

Lalamhlanje amazwe la lokhe eyilangazelela linotho egoqela umhlabathi, amatshe aligugu kanye lokunye okutholakala kunyamazana zasendle.

Yikho i-Africa Day esiyinanza lamhlanje iqakatheke okumangalisayo ngoba isenza sihlale phansi njengabantu abadabuka eAfrica, sihlele ikusasa yesizwekazi sethu, sikhangele lemuva lapho esivela khona ukuze simelane lezitha zethu.

Ilanga leli laqala ukunanzwa ngomnyaka ka1963 yinhlanganiso yeOrganisation of African Unity (AU lamuhla).

Organisation of African Unity

Yikho lelilanga liqakathekile ngoba lisenza sikhankasele ukuba leAfrica yakusasa, ezibusa ngokugcweleyo kungalagazi elichithekayo.

Kungalamaketani oncindezelo kanye lokuqilibezelwa ngenotho esayiphiwa nguSimakade.

Siyinzalo ye-Africa hatshi ngoba sazalelwa khona kodwa ubuyithi bethu bonke buveza ukuthi singamaAfrika.

Njengabansundu be-Africa boqobo kumele sihlale sihlabela indima yokuzitsho ukuthi singobani  lokuthi singaphi.

Kukanti siqhubeke sikhuluma ngezinto zendulo ezasenza saze saba ngabanqobi izolo lalamuhla.

Lelilanga Mthwakazi omuhle liqakathekile ngoba lisenza siwise indonga kanye lemigoqo yeBerlin ukuze siqale ukwakha isizwekazi seAfrica esitsha esibambeneyo, njalo esingela Zimbabwe, Malawi, Botswana, Zambia, South Africa kumbe Kenya. Kodwa esibizwa ngokuthi yiAfrica.

Kudingakala ukuthi siqale ukuzibhalela imbali yesizwekazi sethu, silahle le eyabhalwa ngondlebe zikhanya ilanga.

Kuhle ngoba uHulumende wethu usekubonile ukuqakatheka kokufundisa ngitsho labantwana ezikolo ngembali yethu okuzenza bakhule beziqhenya ngokuba ngabansundu.

Lamuhla sithi sonkeni kasiziqhenyeni ngokuba ngabansundu be-Africa. I-Africa yisizwekazi sabansundu.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds