Uncategorized

Ugajwe yibukhwele wahudula intombi ngemota yafa

12 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Ugajwe yibukhwele  wahudula intombi ngemota yafa Nompumelelo Gumede obulawe ohudulwe ngemota wafa

uMthunywa

KULOWESIFAZANE weMbumbulu eSouth Africa okuthiwa ubevula amacala okuhlukunyezwa lisoka lakhe, kodwa kungakapheli sikhathi esingakanani, babuyelane kubemnandi, ocine ebulewe ngesihluku lisoka lelo.

 

i abuse

Umdeni kalo osengumuyi uthukuthele ikakhulu ngenxa yokuthi umbulali womntanabo ulokhe ezulazula ngomhlaba kakabotshwa.

Okwenza umdeni wesabe, yikuthi isoka likamufi, uNkosazana Nompumelelo Gumede (32), lisagcwele izinkalo selokhu lagila lo mkhuba ngoNcibijane. Ngokuthola kwentatheli umsolwa ufonele umufi — alezingane ezintathu laye — emini yomhlaka-31 kuMpalakazi embuza ukuthi ungaphi. Kuthiwa umufi uthe usakhapha umalume, uyothenga okunathwayo esitolo. UNkszn Mpilwenhle Gumede ongudadewabo kamufi, utshele leli phephandaba ukuthi kwenzeka lokhu nje, isoka belihlala limtshaya (umufi), kodwa bebengalindele ukuthi selingaze limbulalele.

“Kufike umalume obesivakatshele mhlaka -31 ezogubha lathi ukuphela komnyaka. Ucele ukuthi udadewethu amphelekezele aye lapho ezokwazi ukuthenga khona okokucima ukoma. Ngoba yena akahlali kulindawo, umphelekezele kanti kuzofona uyise wezingane zakhe esesendleleni, watsho ukuthi uhamba lomalume,” kutsho yena. Uthi kabanakanga lutho, beqhubeka ngempilo. Kuthe ngezithuba zo-01h00 (ngomhlaka-1), kwangena ucingo kudadewabo, kufona yena njalo uyise wezingane zakhe.

Uthi ngenxa yokuthi umsolwa ubengalifuni ibhulukwe, udadewabo ulikhumulile wagqoka isiketi, waphuma waya kuye.

“Kakuphelanga sikhathi esingakanani, wabuya wazolanda umalume, wathi uyise wezingane ucela ukukhuluma laye. Baphumile bobabili, wabuya umalume esethi usibale ucela ukuba bahambe bobathathu, ufuna ukuyomthengela okunathwayo, angahamba yini labo. Sithe kakulankinga. Kuthe kungakapheli sikhathi esingakanani nje behambile, kwangena ucingo kufona umalume ethi ucela siyomhlangabeza, usephume imota ihamba ngoba usibale uthe bazochaza kahle ukuthi bazana kanjani,” kutsho yena. Uthi baphume ngaleso sikhathi bayamhlangabeza. Umufi ubesele emoteni lomsolwa.

“Sibuye sahlala sizitshela ukuthi uyabuya. Kuthe ngabo-05h00 sengilele, kwafika umakhelwane wangitshela ukuthi mangivuke, udadewethu usetshonile. Ngizitshele ukuthi uyadlala ngoba bekujwayelekile ukuthi isoka lakhe uma limtshaya kufonelwe mina kuthiwe mangiphuthume, kanti into yabo ibisingicasula. Bengicasulwa yikuthi bekuthi uma isoka lakhe limtshayile, alivulele icala, ngithi ngiyabona sebexolelene, liphinde limtshaye,” kutsho yena.

Uthi isidumbu sikadadewabo besikibo kamsolwa. Uphuthume khona ngoba kuseduze langakibo, wafika sisegcekeni sesimbozwe ngengubo. Utshele leli phephandaba ukuthi isidumbu besixebuke umzimba wonke sengathi sitshile kanti ekhanda besilimele kakhulu.

“Besivuvukile ngitsho izandla. Umhudule waze wasala ngokwangaphansi ayekugqokile lesikipa kuphela.

Udadewethu utshiye abantwana abane, abathathu ngabakhe umsolwa. Okwakhathesi sihleli nje siyesaba njengoba engabanjwanga lumuntu, ngoba kasazi noma uzacina esezohlasela lathi yini,” kutsho yena. Umthombo waleli phephandaba ulitshele ukuthi umsolwa uxabane lomufi besemoteni, wamtshaya waze wamkhiphela ngaphandle wabe esembophela emoteni ngentambo, wamhudula emgwaqweni wehla wenyuka laye, emsola ngokuthi ujola lomalume.

“Ngemva kokumhudula, umthukululile wamphosa esigengeleni semota yakhe. Kulabantu abamlandela bebuza ukuthi yini lena ebomvu ngemuva emoteni yakhe, wathi ngumkhono wenkomo. Ngenxa yokuthi bebezitshela ukuthi ngowenkomo etshontshiweyo, bamlandelile, okuthe uma kufikwa kubo, wakhipha isidumbu sikanina wezingane zakhe wasidalakaca phansi, wabiza umdeni wakhe wawukhombisa sona.

Uwutshele ukuthi baxabene ngoba uthole ukuthi (umufi) uselendoda entsha,” kutsho umfakazi.

-Ilanga

Share This:

Sponsored Links