Uncategorized

Qaphelani iPnuemonia ibulala izifuyo ngesikhatshana

22 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Qaphelani iPnuemonia ibulala izifuyo ngesikhatshana

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
INHLANGANISO yeVeterinary Services ikhuthaza abalimi abafuyileyo kundawana zonke zelizwe ukuba baqaphele umkhuhlane wePnuemonia wona olakho ukuhlasela izifuyo zonke.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uDokotela uNdabezinhle Mkhwananzi uthe umkhuhlane lo uyingozi ngoba uhlasela amaphaphu esifuyo njalo ngemva kwensukwana ezimbalwa isifuyo sigula silakho ukufa.

“Isifuyo esihlaselwe yi-pnuemonia nxa singathola ukwelatshwa ngensuku ezintathu zokuqala ukugula silakho ukusila kodwa nxa singenelisa insuku ezine kusiya kweziyisithupha singelatshwanga kasandisanga ukusila.

“Kwandise ukuthi nxa sokuhlolwa isifuyo esifileyo kutholakala ukuthi i-pnuemonia le iyabe ihlasela iphaphu elilodwa loba womabili,” kuchaza uDkt Mkhwananzi.

Uthe isifuyo esihlaselwe yi-pnuemonia singanikwa i-Tetracycline antibiotics kwesinye isikhathi silakho ukwehluleka ukuwunatha kodwa kumele sixakwe.

“Abafuyi kumele bahlale beqaphele izifuyo zabo njalo bananzelele ukuze baphange bazitholele usizo kungakafiki esimeni esinzima. Kukanti nxa kukhona abangakuzwisisiyo njalo kumele baphange bethekelele abeVeterinary Services abaseduzane labo babaphathise ngokuphangisa,” kuphetha uDkt Mkhwananzi.

Share This:

Sponsored Links