Uncategorized

Phos’ elakho . . . Ungalandela imilayo yeBhayibhili uzaphila kamnandi . . . !

30 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Phos’ elakho . . . Ungalandela imilayo yeBhayibhili uzaphila kamnandi . . . !

uMthunywa

Mehleli Dube

Batshumayela nsuku zonke abafundisi besilaya ukuthi nxa ufuna ukuba lempilakahle xwaya izeluleko zeBhayibhili, kulemilayo ethi ungatshontshi, ungafebi, ungabulali.

Khangela obaziyo abaphikisana lale imilayo ukuthi impilo zabo ziba buhlungu njalo zibamfitshane. Umvuzo wokuphikisana lale miyalezo yikufa. Kwandile kwabatsha bona abakholwa ngokubona njengoThomas abadlula emhlabeni besesebafitshane. 

Izindawo ezingcwatshelwa abantu emadolobheni ezinengi sezigcwele, ungakhangelisisa uzafumanisa ukuthi kungcwatshwa abeleminyaka engamatshumi amahlanu kusiya phansi. Inengi labo yibo abagxumukela entweni ezimbi ezinengi, bathanda ukuphila impilo ebutofotofo bengazange bayiginqela balaluke bengene phakathi kwenkinga.

Bakhona abaseke babulala abantu, betshontsha loba bengabanjwanga ngabomthetho ufica bephila impilo ebuhlungu ngoba sebegwetshwa ngunembeza wabo, ufice umuntu esehlala emdambiyana esethe gozololo sekungani yisalukazi senkomo esicubileyo saswela osivusayo.

Abangaziphathanga akukhulunywa khona angaba lomnyama anamathelwe yimikhuhlane ethelelwana emacansini baphenduka babe ngokunye.

Abatshontshayo lababulalayo abanye ngabagwetshelwa udilikajele njalo abanye ngabagwetshelwa intambo afe umuntu ngokukuzingela ukufa insuku zakhe zisesencane.

Lapho okhona lawe zihlolisise ukuthi awuphikisani lemiyalezo yencwadi eNgcwele ukuze uphile kamnandi ezweni.

Ayixabene 0714355641

Share This:

Sponsored Links