Uncategorized

Lingavumi imithi yeHIV yamanga

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
Lingavumi imithi yeHIV yamanga UFirst Lady Auxillia Mnangagwa eseRujeko Secondary School ngempelaviki

uMthunywa

UFIRST Lady Auxillia Mnangagwa ubike ukuthi abafaka imithetho yezitolo ezithengisa imithi kumele babophe ziqine ukuze kuvikelwe izigulane ekuthengeni imithi engaqondanga.

Kusikhumbuzo samatshumi amathathu seWorld Aids Day esenzelwe esikolo seRujeko Secondary eGlendale ngoMgqibelo, uMama uMnangagwa ubike njalo ukuthi abantu abagijimela ukwenza imbiko ngemithi engahlolwanga yezihlahlakazana kanye lokwelatshwa ngokomoya kumele bahlambazwe.

Imbiko le ilandela ebisenziwa ngumkhokheli webandla leProphetic Healing and Deliverance Ministries uWalter Magaya owathi usethole umuthi wokwelapha igcikwane le-HIV kungazange kulandelwe imithetho eqondileyo.

Ngokuya kwesikhathi wacina eyesula imbiko yakhe phambi kokuba abotshelwe ukwephula umlayo weMedicine and Allied Substances Act wona ovimbela ukupha kanye lokuthengisela abantu imithi engekho emthethweni.

IWorld Aids Day yalonyaka iqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi ‘‘Yazi isimo sakho’’.

Mayelana lecebo le UNAids le 90-90-90 uMama uMnangagwa uthe iZimbabwe isiyenze imizamo emikhulu ukuvikela ukuthelelwana kwegcikwane leHIV ngohlelo lwama-anti retroviral treatment.

Lelicebo litsho inhloso ezintathu zokuhlola labo abaphila leHIV abangaba yi-90 phesenti, ukuqalisisa labo abatholakala belegcikwane uhlelo lweART abangaba yi-90 phesenti kanye lokwehlisa inani legcikwane nge-90 phesenti yalabo abelatshwayo kusiyafika umnyaka ka2020.

UMama wesizwe uthe “umkhankaso wabantu ukuze bazi izimo zabo kumele usekelwe yikuba leqiniso lokuthi bangeniswe kuhlelo lwe-ART ngaphansi kwendikimba ethi Hlola welaphe (Test and Treat Approach) ukuze kubelesiqiniseko sokuthi abantu abaphila legcikwane bathola usizo masinyane.”

Ukutholakala kosizo kungezinye zendlela eziyisiqokoqela ekubeni ubandlululo luphele. Abantu abangaba yi 1,2 miliyoni basehlelweni lweART, ukwelapha kwe-90 yesibili kusase ku-87 phesenti kuthi ukwehliswa kwenani legcikwane emzimbeni lokho kuku 87 phesenti.

“Kumele sizame njalo siguqule ukulethwa kweART, siqonqosela ngemisebenzi yomphakathi ukuze senelise ukufinyelela inhloso yethu ngokuphangisa.

“Kumele ngichacise ukuthi amaARV’s yiyo yodwa indlela yokubuyisela ingculazi kanye lokwehlisa inani legcikwane emzimbeni. Ngakho ngithanda ukukhuluma ngababona ngezempilakahle kanye lemithi ukuthi bahlale beqaphele labo abenza imbiko ngemithi engahlolwanga kanye lokwelapha ngokomoya ingculazi.

Share This:

Sponsored Links