Uncategorized

Kulimele izigulane kugqekezwa esibhedlela

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Kulimele izigulane kugqekezwa esibhedlela Abahlengikazi bebemi ngaphambi komnyango ongena esibhedlela abafike kugqekeziwe kwathathwa amakhompyutha

uMthunywa

IZIGULANE bezibiselwa emuva entubeni ngoMvulo esibhedlela seMzamo, KwaSanti, abahlengikazi bethi abenelisi ukusebenza ngemva kokutshontshwa kwamakhompyutha alemininingwane yezigulane. 

Abahlengikazi bebeme phambi komnyango wesibhedlela bethi kunzima ukuthi basebenze njengoba bethuswe yisehlakalo esehlele unogada wesibhedlela okuthiwa ukhonjwe ngezibhamu ngamadoda angaziwayo, ambopha izandla, amvala lamehlo ngaphambi kokuthi agqekeze amahofisini.

Kuthiwa la madoda abambe unogada qede ambopha izandla. Aqhubekele ehofisini yomphathi lakwamanye amahofisi alamakhompuyutha agcina ulwazi olwehlukeneyo ngezigulane agqekeza athatha amakhompuyutha qede abaleka ngemota.

Izisebenzi zesibhedlela lesi bezibonakala zethukile zimi emnyango wokungena zisithi ziyesaba ukungena phakathi. Izigulane bezibiselwa emuva kuthiwa akusetshenzwa.

Esinye isigulane esikhulume laleliphephandaba sithe abahlengikazi abazange bachaze ukuthi kwenzenjani kuphela nje, bebethi akusetshenzwa.

“Bebeyeme imiduli besitshela ukuthi asibuyele ngoba kabasebenzi. Uma uze esibhedlela usuke ufuna usizo kunzima ukutshelwa ukuthi akusetshenzwa, akekho lozikhathaza ngokukutshela ukuthi kungani kungasetshenzwa. Njengoba kungatshiwo lutho asazi noma kusasa kuzobe kusetshenzwa yini,” kukhalaza esinye isigulane.

Umphathi wesibhedlela, oficwe yiphephandaba ematasatasa ebhala umbiko ochaza ngalesi sehlakalo, uthe akavunyelwa ukukhuluma lentatheli, umbiko ochaza ngaso uzawuthumela kubaphathi bakhe.

Lo mbiko ubewubhala ngesandla ngoba ikhompuyutha ayisebenzisayo layo itshontshiwe. Amakhiye obekukhiywe ngawo amahofisi ebeqanyuliwe.

Okhulumela amapholisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbele, uthe kuvulwe icala lokubamba inkunzi kuhlonyiwe eliphenywa ngamapholisa eMariannhill.

“Ngokuthola kwethu unogada obesemsebenzini kulesisibhedlela uhlaselwe ngamadoda angaziwayo izolo. Amadoda abehlome ngezibhamu ambophe izandla amvala lamehlo, atshontsha amakhompuyutha maqede abaleka ngemota. Okwamanje akukabotshwa muntu,” kutsho yena. 

Okhulumela uMansipala weTheku uMnumzana Musawakhe Mayisela uthe bakhathazekile ngesimo esibhekene lalesisibhedlela esingaphansi kukamansipala.

“Okwamanje silindele umbiko ogcweleyo ngokwenzakeleyo. Sikhathazekile ngokuthi abantu bangalutholi usizo. Sizokwenza konke okusemandleni ukuthi isimo sibuyele kwesijwayelekile,” kutsho uMayisela.

— Ubulembu

Share This:

Sponsored Links