Uncategorized

Kugcotshwa okhansila beMguza

13 Sep, 2018 - 00:09 0 Views

uMthunywa

Ethel Ncube
BEKUSINDWE ngobethole kumcimbi wokugcotshwa kwamakhansila eMguza ukuze baqalise ukusebenza okusemthethweni ngoMvulo emahofisini eMguza Rural District Council koBulawayo.

Kumkhosi lo kugcotshwe amakhansila angu-19 avela esigabeni seMguza.

Okhansila laba batshayelwe ihlombe ngokuphumelela kukhetho olusanda kwedlula olwaba khona mhlaka 30 Ntulikazi yinduna uDumisani Ndondo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa omunye wabokhansila abagcotshiweyo uKhansila Bekithemba Qongo uchaze ukuthi uzimisele ukusebenzela uzulu.

“Sesigcotshiwe, sesikhangelele ukuba kube lentuthuko ezigabeni zethu. Ngizimisele ukusebenzela abantu njengokungikhetha kwabo.

“Ngikhangelele ukuba ngincedisane lekhansili yeMguza abantu bathole idamu, amanzi aluhlupho ezigabeni zami njalo ngifisa ukuba izibholane ezikhona zingezelelwe ukuze abantu benelise ukulima izivande.

“Akulamuntu okumele asalele emuva, wonke umuntu kumele abelakho okokwenza ukuze aziphilise,” nguKhansila Qongo lowo.

“Omama ngifisa ukuba benze amaphurojekithi azabanika imali yokufunda lokwenza amaqembu batshayelane izimali bavule amabhizimusi abo ukuze benelise ukondla izimuli zabo.

“Abatsha ngifisa ukuba kuvulwe izikolo zemisebenzi yezandla labo bafunde basebenze ukuze inani lamasela lehle eNtabazinduna,” kubika uKhansila Qongo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Nomxolisi Ndlovu oyisakhamuzi seMguza uchaze ukuba inkokheli lezi kazisebenzele uzulu.

“Njengoba sebegcotshiwe okhansila kabasebenzele uzulu obakhethileyo bengabandlululi muntu njalo balalele izicelo zabantu ukuze ilizwe libe lentuthuko.

“Kakudonswe kanye kanye izakhamizi lamakhansila kungakhangelelwana phansi kodwa kusentshenzelwe ukuqeda ubuyanga ezigabeni zethu,” kubika uMnu Ndlovu.

Ikhuluma lentatheli induna uNdondo ichaze ukuba utshayela ihlombe wonke amakhansila agcotshiweyo.

“Okokuqala ngithi amhlophe kubokhansila bonke abagcotshiweyo. ngilethemba bazasebenza kuhle loHulumende.

“Ngifisa ukuba amakhansila alethe intuthuko zigabeni. Engikufisayo kubokhansila yikuthi balethe ingqubelaphambili endaweni zabo njalo bancedise abantu ukuba benelise ukuzimela ngokuzisebenzela,” kuphetha induna uNdondo.

Share This:

Sponsored Links