Uncategorized

‘Isteak somuntu simnandi kabi’

02 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
‘Isteak somuntu simnandi kabi’ Kudzai-Ngwarati

uMthunywa

Kingstone Mapupu
KULENDODA yeGuruve eziphumele egcekeni yathi yona ingumthakathi wogodo kodwa isifuna ukutshiya imithanithani le ngoba lokhu sokubangela ukungezwani phakathi kwayo lomkayo, abantwana kunye lezinye izihlobo.

UKudzai Ngwarati (56) ohlala eWhitecliffe, eHarare uthi wafundiswa ukudla inyama yabantu ngomunye umama ongumakhelwane wakhe.

Uthi yiloba esefuna ukutshiya ubuthakathi inyama yabantu ibimhambela nanko phela uthi imnandi kabi ikakhulu e-fresh.

“Mina ngingumthakathi omkhulu yimi engivuliswa amangcwaba lapho esihamba khona njengabathakathi njalo nxa sihamba sigada ukhomane sibanengi okokuthi kwezinye izikhathi siyabe sisedlula itshumi.

Imithi yesintu

“Otshayela ukhomane ngumakhelwane, onguye okwaziyo ukuthi lutshayelwa njani njalo uyalugijimisa okuzwayo,” kutsho uNgwarati.

Uthe ufikelwa lidlozi nxa esethakatha okokuthi okunengi akwenzayo uyabe engasakukhumbuli.

“Nxa uthakatha vele umane ubanjwe lidlozi yilo elikwenza uphume lasendlini phakathi kobusuku ungazi. Njengabathakathi siyahlangana emacansini njalo akulandaba ukuthi umuntu uthethe kumbe wendile.

UMnu Ngwarati uthi indaba yokuthi uyaloya yavezwa ngumkakhe uIvy Muvezwa (56) ngemva kokuba efumane izinto ezingazwisisekiyo endlini.

“Silabanye abathakathi ababulala umntwana basebelandela isidumbu sakhe lapho angcwatshwa khona eMacheke besuka eWhitecliffe. Sathatha imizuzwana nje kuphela siphapha ngokhomane olwalutshayelwa linina engike ngaliqamba.

“Sathi sifika sagebha ingcwaba saqala ukudla isidumbu sasihwabelana inyama le sisenza njengenyamazana.

Uthe beqeda lapho bagada ukhomane bafika eHarare ngesikhathi esifitshane nje.

Wengezelele wathi isidumbu somntwana abasidlayo sasibulewe ngunina womntwana beseSouth Africa.

Kuthiwa umntwana wafa ngemva kokugalula isidumbu sakhe sazobekwa eMacheke.

Uphinde wathi bayake bangene emanzini besenza imithanithani yabo yokuloya labanye bakhe.

“Angisafuni kuthakatha kabangekele ngiziphilelele lemuli yami kuhle, phela asisazwani lapha ekhaya ngenxa yobuthakathi bami. Angisafuni kuyidla inyama yabantu.

“Uyazi emzini wami ngangingavumi ukuthi kubelomuntu othinta kumbe obamba imali nxa sokuhlwile ngoba lokhu kwakuyaveza ubuthakathi bami.

Sengidiniwe angisayifuni impilo le.”

UNgwarati uthi ngenxa yobuthakathi bakhe nxa ehlangana lonkosikazi wakhe ubesiba lezilonda ezingazwisisekiyo kodwa esibhedlela bathi akulamkhuhlane alawo.

“UNkosikazi labomdeni bahamba ebantwini besiyadingisisa ukuthi kungani kunjalo yikho lapho ababikelwa ukuthi ngingumthakathi wogodo. Babikelwa njalo ukuthi yimi engibangela ukuhlupheka kumkami kanye labantwana. Angikulanduli konke lokhu ngiyakuvuma ngoba sengifuna usizo,” utsho njalo. Uthe kulezikhathi lapho abamunya khona igazi labantu baligcine ebhalwini besebevumelana labanye babo ukuthi bazalinatha nini.

Imithi

Uthe uthanda ukulimukisa abantu ngobubi bokubamba imithi emibi.

“Bakithi lingabambi imithi emibi, kungabe kungeyokunotha kumbe okunye nje ngoba iyalihlanekela kwelinye ilanga. Asiziphileleni impilo enhle sitshiyane lokubamba bamba imithi emibi,” nguNgwarati lo.

Umka Ngwarati uthe emzini wabo kulamasalamusi enzakalayo ayesabekayo.

“Ubaba wayengasafuni ukuthi sihlangane emacansini, singahlangana ngangisiba lezilonda ezesabekayo okwenza ngacina ngisiyahlolwa esibhedlela kodwa ababambanga mkhuhlane.

“Emzini wethu kulamavevane alumayo enza sibaleke kwezinye izikhathi.

“Idlozi lakhe lingamfikela ngisala ngingedwa endlini athi esephenduka uyabe esefuna ukungibulala.

Ngatshelwa ukuthi injongo yakhe sibili yikuthi angibulale, adle inyama yami.

“Sathathana ngomnyaka ka 1988 saba labantwana abathathu, okokuloya lokhu kwaqala khathesi nje, utsho njalo unkosikazi kaNgwarati.

Share This:

Sponsored Links