INKULUMO YOMUMO — Amagama asetshenziswa nxa kukhulunywa ngenzalo

17 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
INKULUMO YOMUMO  — Amagama asetshenziswa nxa kukhulunywa ngenzalo

uMthunywa

Siphathisweni Ngulube
Salibonani bafundi. Sizaqhubeka kule iviki ngezifundo zethu. Kuleli iviki sifisa ukukhangela amagama asetshenziswayo nxa kukhulunywa ngenzalo. Esintwini inzalo yinto eqakatheke kakhulu njalo ephathwa ngenhlonipho enkulu. Ngokunjalo akhona amagama asetshenziswayo nxa kukhulunywa ngenzalo. Akuthiwa bhadla kodwa kuyagcwigcwizwa ngoba kukholwa ukuthi kungabhadlazwa kungavela umnyama omkhulu kulowo muntu acine esencitshwe inzalo.

Ake sikhangele ingxoxo yalaba ababili ngaphansi:

Sihle: Sakubona mngane wami Dudu! Uvela ngaphi ntombi ukhanya ukhathele kangaka?

Dudu: Ngiyaphila mngane!! Heee uyazi! Ngivela lapha emtholampilo. Bengiyebona uSibonile kubi mngane ubangwa lezibi!

Sihle: Hayi wena! Ungitshelani ntombi.? Bathi kuyini?

Dudu: Heee yekela wena mngane wami! Bathi basolela omakhelwane babo ngoba nje bathi baloya lemini, bagange bayafa.

Sihle: Hawu, woza layo mngane! Bathi wenza njani?

Dudu: kuthiwa uyahlanza, akasadli lutho, utshona elele. Useze emhlophe nke angathi ngumlungu.

Sihle: Aaaaa! Heee! Nansi imihlolo batayi! Akulamthakathi lapha. USibonile akaguli, uyemula
mngane. Uzangibuza.

Dudu: Kuyini ukwemula? Akungichazele.

Sihle! Habeee! Ufuna ziphume ngami? Asehlukane mngane!

(a)Ucabanga ukuthi kuyini ukwemula?

(b)Yiziphi izibonakaliso zomuntu owemulayo?

(c)Yindaba uSihle esithi uSibonile akaguli?

Phendula imibuzo le mfundi andubana ubone izimpendulo ngeviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links