Uncategorized

Induna ibotshelwa ukuzama ukudlwengula

08 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Induna ibotshelwa ukuzama ukudlwengula

uMthunywa

Wayne Ncube
INDUNA eyaziwayo eyeBinga Induna Dobola ivele phambi komthethwandaba ngoMvulo kuyonale iviki isetheswa icala lokuzama ukudlwengula intombazana eleminyaka elitshumi lasikhombisa.

Induna uDobola igama layo lokuzalwa lingu-Edward Munkobwe oleminyaka engu-47, uvele phambi kukamantshi weBinga uMnumzana Urgent Vundla isetheswa icala lokuzama ukudlwengula inkazana eleminyaka engu-17 ngemva kokumthuma ukuthi ayethatha umumbu kwezinye izindlu zakhe.

Ibuzwa ngecala leli induna ililandule.

Umtshutshisi kulelicala uMnumzana Quiet Mpofu ubikele inkundla ukuba mhlaka 1 Mabasa 2020 ngehola lesitshiyagalombili ekuseni, umamangala wavakatshelwa ngunkosikazi kaDobola wambikela ukuba udingwa yinduna.

“Kungela sikhatshana umamangala wafika phambi kwenduna yamtshela ukuthi ubedlala laye i-April Fools Day, andubana imbambe izandla imqabuze kungelasivumelwano, ngemva kwalokho yasimthuma ukuthi ayethatha umumbu kwenye indlu.

“Induna ekulandeleni yafika yavala umnyango lapho umamangala esezama ukuphuma eqeda kunanzelela ukuthi akula mumbu endlini ayethunywe kiyo.

“Ekuvaleni umnyango induna yabamba umamangala ngodlame imqabuza, imbamba amabele ngapha imphulula lesitho sakhe sangasese kungela kuvumelana phakathi kwabo,” kulandisa uMnu Mpofu.

Umamangala waphunyuka lapha ngokutshaya induna entanyeni.

Ekufikeni endlini umamangala wazisa unina owayelomngane wakhe ngalesosikhathi ngokwakwenzakale endlini yenduna, bahle bayazisa usobhuku.

Induna ngesikhathi ilandwa ngodaba lolu yehluleka ukupha ingcazelo epheleleyo njalo esuthisayo ukuba lokhu akwenzakalanga, lapho okwavunyelwana khona ukuba kuzakulindwa uyise kamamangala owayeseZambia ngomsebenzi.

Ekubuyeni kukayise kamamangala mhlaka 14 Nkwenkwezi udaba lolu lwabikwa emapholiseni kulandela ukubotshwa kwenduna uDobola.

Induna izaphenduka njalo emthethwandaba mhlaka 20 Mfumfu.

Share This:

Sponsored Links