Uncategorized

Imuli igcina isidumbu okwensuku ezine ikhuleka ukuthi sivuke

20 Jun, 2022 - 16:06 0 Views
Imuli igcina isidumbu okwensuku ezine ikhuleka ukuthi sivuke

uMthunywa

KULEMULI yeHarare egcine isidumbu sikababa womuzi okwamalanga amane ithi ikhulekela ukuthi avuke kwabafileyo.

Umfelokazi kaGarikai Chirongwe (47), uRashiwe Muchapondwa oleminyaka engu-39 labantwabakhe abathathu bahlale lesidumbu senhloko yomuzi okwamalanga amane bekhulekela ukuba sivuke ekufeni. Ngesikhathi omakhelwane bebikela amapholisa ngalinsumansumane, isidumbu sikaChirongwe besesonakele.

Kubikwa isidumbu sihlolwe sahanjiswa emotsha.  Isidumbu sika Chirongwe sicine singcwatshwa eGranville Cemetery. URashiwe ubike ukuba inkolo yabo ayibavumeli ukuthi baphongukubeka isidumbu bengazamanga ukusivusa ngomkhuleko.

“Umkami ubegxile kakhulu kukholo lwakhe.”

“Wakhala ngobuhlungu bekhanda ngoLwesithathu ngeviki ephelileyo sasesinxusa omunye esisonta laye ukuba azomkhulekela.

“Ngifuna ukukholwa ukuba wabhubha ngobusuku balelolanga, kodwa saqhubeka sikhuleka singazi ukuba kudala ebhubhile.

“Uthe esebhubhile saqhubeka sikhuleka uhlupho yikuthi besekulephunga elibi.

“Wayesendlini yokuphumula sasesimkhipha simfaka kwenye indlu.

“Wangixwayisa ngokutshiya isonto yethu,   umonakalo lo wenzakale ngemva kokutshiya isonto enkulu sayahlanganela njengebandla elincane ngemva kokungazwisisani.

“Umkami wayethe ngibikele izihlobo zakhe ukuba impahla zakhe zingcwatshwe laye wathi lokhu kungehlula kuzamele zitshiswe zibe ngumlotha.

“Isonto yethu ayivumi ukuba sinike abantu impahla zikamufi. Angazi kumbe izihlobo zakhe zizahlonipha izifiso zakhe,” kutsho uRashiwe.

Umzukulu kaChirongwe, uNelly Chirongwe ubikele intatheli ukuba umufi ubesekholwa okunye okungajwayelekanga nanko phela esontweni yakhe bekungavunyelwa ukuthi ahlangane labakibo.

“Abaphathi besonto kamalume bamtshela bathi angamukeli izihlobo ezingakhonzi kubandla lakhe.

“Ngikhuluma nje bangcwaba abantwababo ababili kungelazihlobo ngenxa yemithetho yebandla labo. Lamuhla akula ngitsho loyedwa abasonta laye obuyileyo ukuzobaxhasa.

“Okunye okusimangalisileyo yikuthi yonke impahla yabo bekumele ibemhlophe kugoqela izitofu, amasofa lokunye konke. Umkakhe labantwana bagqoka impahla ezimhlophe kuphela ngaphandle kwezesikolo, lakuye kwakunjalo.

“Wayegqoka impahla ezimhlophe ezehlukileyo nxa esiya emsebenzini.

“Imithetho yamasonto enje iyingozi emphakathini.

“Umphefumulo wakhe ulale ngokuthula njalo umkhuleko wethu usemulini ukuba bakhululwe kukholo olunje,” kuchaza umzukulu lo.

Share This:

Sponsored Links