Umsila wempisi wabaxabanisa. . . Wayithela ingqamu endlebeni yomngane

Umsila wempisi wabaxabanisa. . . Wayithela ingqamu endlebeni yomngane

0 319

Nomthandazo Ndlovu
KULEJAHA lesigabeni seJon Dip eGwanda elisathoba amanxeba ngemva kokugwazwa ngumngane walo kubangwa umsila wempisi.

Kubikwa ngoMgqibelo weviki ephelileyo uBrighton Ncube wagwaza umngane wakhe uPhilani Nkomo kubangwa umsila wempisi wona okuthiwa ungumuthi omkhulu osetshenziswa ngamasela nanko phela ulalisa yonke into lasibi senja engangesilwane.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Gideon Mhlanga ongumakhelwane walaba uthe into enziwe nguNcube loNkomo itshengisa ukuthi yibo amasela esigabeni ngoba vele umsila lo usetshenziswa ngabantu abagangayo.

“Thina sizwa kuthiwa umsila wempisi yiwo osetshenziswa ngamasela, nxa bengena emzini womuntu ukuze bonke abaphakathi balale obukaBhuka ngitsho lezinja,” kutsho uMnu Mhlanga.

“Kutsho yibo abafana laba abasitshontshelayo lapha esigabeni ngoba indawo le igcwele amasela ezifuyo kakhulu, abanye siyezwa sibili ukuthi basebenzisa imithi enjengayonale,” kuchaza uMnu Mhlanga.

UNkosazana Sithembiso Nyathi ongumama kaNkomo uthe wamangala ebona umntanakhe sethutsha ekhaya evuza igazi yena ubengumuntu owayesuke ekhaya kuhle esiyadinga obabhemi egangeni.

“UPhilani usuke lapha esiyadinga obabhemi lomngane wakhe uBrighton ngifuna balale esibayeni njengoba kuyisikhathi sokulima besifuna ukuvukela, kukhanya badlule ezitolo lapho abafike banatha khona basebedlulela egangeni,” kutsho uNkszn Nyathi.

“Sibone sebuya lomunye umakhelwane sokuntambama sokusiba mnyama uPhilani selimele indlebe esithi ugwazwe nguBrighton bebanga into encane nje,” kuqhuba uNkszn Nyathi.

Ebuzwa ngodaba lolu uNkomo uthe kuliqiniso sibili ukuthi balwile lomngane wakhe kodwa kubangelwe yikudakwa nje njalo sebekhulumisana nje akusela hlupho.

“Liqiniso sibili silwile loBright kodwa sonke besidakiwe, sadlula sinatha ezitolo singakayidinga obabhemi, egangeni sabona impisi efileyo, sonke besiwufuna umsila ngoba kuthiwa ulemali abantu abanengi bayawufuna, ikakhulu inyanga ziyawusebenzisa,” kutsho uNkomo.

“Sibange ukuthi uBright uthe ngowakhe ngoba nguye oqale ukuyibona kodwa siyibone sikhathi sinye, ngimfuqile ngisithi ngiyadlala uBright wahle wazonda saqala ukulwa wangiwisela phansi, kangigwazanga kakhulu uphongungisika nje ingqamu ngaphunyuka ngahle ngaqonda ekhaya ngizibuza ukuthi umngane wami sengenwe kuyini, kodwa ubuyile wazoxolisa, bekuyikudakwa nje,” kuchaza uNkomo.

Imizamo yokukhulumisana loNcube yehlule ngoba ucingo lwakhe lwalile ukungena.

NO COMMENTS

Leave a Reply