Sidla ibaba isipoko somlungu eFourwinds

Sidla ibaba isipoko somlungu eFourwinds

0 1273
Indlu kamuyi uThomas eFourwinds koBulawayo

Cornelius Luphahla
BAPHAKATHI kwetshe lembokodo abahlala eFourwinds koBulawayo nanko phela kubikwa kulesipoko esidla amahabula kusa kwamalanga osekubangela ukuthi izakhamizi zingahlaliseki.

Izakhamizi zakule indawo zicabangela ukuthi isipoko lesi ngesenye indoda ebhubhe nyakenye.

Kubikwa endlini kamuyi uThomas okungasatholakalanga ibizo lakhe lakuqala, yiloba kungasahlali muntu kubonakala izibane ebusuku njalo kuphinde kuzwakale kulabantu abakhulumayo phakathi endlini.

Abasiki bebunda bathi ngezinye insuku umuyi ubonakala etshayela imota yakhe.

UMthunywa uvakatshele kule indawo wakhulumisana loMnumzana Edwin Mhofu wavuma ukuthi indaba le iyenzakala ethi iyabethusa.

“Kuliqiniso sibili ukuthi kulesipoko lapha esibonakala nsukuzonke ebusuku sihamba ngemota. Ngokubona kwami isipoko lesi ngesikaThomas ngoba siphuma endlini yakhe njalo kuhlala kukhanya ebusuku kodwa akusahlali muntu endlini yakhona okokuthi akufanelanga kukhanye ebusuku.

“Okunye njalo isipoko lesi siyakhanyisa sidlula emgwaqweni kungani yimota kodwa isimanga yikuthi imota yakhona ungahlangana layo iyanyamalala,” kutsho uMnu Nkomo.

Omunye wezakhamizi zakule indawo uNkosazana Lisa Vavarirai uthe kulomfundisi owake wahlala endlini le wasuka ngakho bacabangela ukuthi wabalekela isipoko lesi.

“Endlini le kwake kwahlala omunye umfundisi wasesuka waya emazweni kazange waphenduka sokuze kunamuhla. Ngokubona kwami umfundisi lo wabalekela isipoko lesi yikho engaphendukanga,” kutsho uNkszn Vavarirai.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Themba Ngwabe uthe indaba le kayibajabulisi njalo izihlobo zikamuyi sebezidinge baziswela.

“Indaba le iyasethusa kakhulu njalo sesisesaba lokuhamba ebusuku ngenxa yesipoko lesi. Sesizamile njengezakhamizi ukudinga izihlobo zikamuyi ukuthi zizolungisa kodwa kazibonakali ngakho kasisakwazi ukuthi senzeni.

“Okunye njalo indlu le iphezulu kwentaba ngakho nxa isipoko lesi sikhanyisa kukhanya lasezindlini eziseduzane layo,” kutsho uNkszn Ndlovu.

Imizamo yokukhulumisana lezihlobo zikamuyi uThomas yehlule ngoba akwaziwa lapho ezikhona njalo zihlala phetsheya kwelizwe.

NO COMMENTS

Leave a Reply