Nakekelani isivuno senu

Nakekelani isivuno senu

0 250

Thando Dube
ABALIMI sebekhuthazwe ukuba banakekele isivuno sabo ukuze bangalahlekelwa yinzuzo yabo.

Linkuthazo iza ngemva kokunanzelela umfefezo obekhona kanye lomqando ongabolisa isivuno.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Silas Nkomo ongumlimi esabelweni seMatabeleland North uthe abalimi kumele bananzelele indlela abagcina ngayo isivuno sabo ukuze singonakali.

“Umfefezo lo osuthe wabakhona abalimi abanengi ikakhulu abangavunanga sebengalahlekelwa yisivuno sabo ngokubola kubangelwa ngamanzi.

“Abalimi bona asebevunile kababone ukuthi iziphala lendawo zokugcinela isivuno sabo azinetheli ngoba amanzi engaphambanisa isivuno sabo bacine bengatholanga inzuzo enhle,” kutsho uMnu Nkomo.

Uphinde wathi okunye okuqakathekileyo yikuthenga imithi evikela isivuno ezibungwini eziphehla isivuno.

“Okunye abalimi abangakwenza yikuba bathenge imithi engabanceda ukuvikela isivuno sabo kuzibungu ezifana lempehlane eziphehla umumbu.

“Izubungu lezi ziyingozi esivunweni ngakho umlimi kuqakathekile ukuthi abe lemithi ethengwe endaweni eziqondileyo hatshi ezitaladeni nje,” kutsho uMnu Nkomo.

Uthe amagundwane kanye lenyoni lakho kufanele kwenqatshelwe ukuze kungaqedi isivuno.

“Abalimi bakhangelelwe ukuba iziphala zabo zibe yiziphala ezingasoze zivumele ukuba amagundwane kumbe inyoni zingene ngoba lawo alakho ukuphambanisa isivuno somlimi,” kuphetha uMnu Nkomo.

NO COMMENTS

Leave a Reply