Minengi imihlobo ye-butternut engalinywa kwelakithi

Minengi imihlobo ye-butternut engalinywa kwelakithi

0 407

Gladmore Ncube
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime i-butternut ngoba lilemihlobo etshiyeneyo njalo elomkambo omkhulu khonapha kwelakithi.

Inkuthazo le ivele kumlimi uMnumzana Siphosenkosi Nyathi olima izilimo ezitshiyeneyo ethelela esigabeni seNsuza.

Intatheli yephephandaba likazulu ikhulumisane loMnu Nyathi othe abalimi abanengi bajwayele ukuthi balime umhlobo we-butternut owodwa ngakho-ke ubakhuthaza ukuthi baqalise ukulima behlanganisa imihlobo.

“I-butternut yisilimo esinganika umlimi imali ngoba silomkambo njalo silimeka lula. Ekuqaleni ngangilima umhlobo owodwa kodwa khathesi sengilima ngihlanganisa imihlobo etshiyeneyo egoqela i-avalon, butterfly le-victory.

Imihlobo le ye-butternut ngama-hybrid njalo ilohlonzi oluphezulu ngoba iyazala kakhulu njalo ayihlaselwa yimikhuhlane lula. Abalimi bayenelisa ukuthi bathole imali enhle kakhulu ngokulima ama-butternut ngoba awadingi ukuthi umlimi aqhatshe izisebenzi ezinengi ngoba awala msebenzi omnengi njalo ayaphangisa ukuvuthwa,” kuchaza uMnu Nyathi.

UMthunywa ukhulumisane njalo loMnu Jabulani Ncube owe-Prime-Seedco othe kuhle ukuba abalimi balime imihlobo yama-butternut engama-hybrid ngoba alenzuzo.

“Ama-hybrid butternuts alenzuzo ngoba alesisindo, awafanani lalo umhlobo ojwayelekileyo. Ubuhle bawo yikuthi ayaphangisa ukuvuthwa ngoba ngesikhatshana esingalingana lenyanga ezintathu ayabe esevuthiwe njalo ezele abantwana abanengi okumangalisayo.

“Imihlobo le yama-butternut mihle kakhulu ngoba iyalinywa lasezindaweni ezingela zulu elinengi ngoba ayifuni amanzi amanengi kakhulu ngoba ayawabolisa,” kuchaza uMnu Ncube.

Uqhubekele phambili uMnu Ncube wakhuthaza abalimi ukuthi lanxa ama-butternut la engabanjwa yimikhuhlane kalula kuhle ukuthi abalimi bathenge imithi ukwenzela ukuthi akhule ngendlela.

“Ama-hybrid butternuts awavamanga ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi kodwa kuvunyelwe ukuthi abalimi bathele imithi ngoba kuyenzeka ukuthi ahlaselwe yimikhuhlane yamahlamvu leminye ebolisa abantwana. Umuthi okumele uthengwe ngowokufafaza obizwa ngokuthi yi-fruitfly,” kuphetha uMnu Ncube.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply