Limani i-cremson sweet congo

Limani i-cremson sweet congo

0 579
Amakhabe abizwa ngokuthi yi crimson sweet congo

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukulima umhlobo wamakhabe obizwa ngokuthi yi-crimson sweet congo ngoba uyavuma ngalesi isikhathi somnyaka njalo ulenzuzo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Jabulani Ncube we Prime Seed-Co uthe abalimi sokumele baqale ukulima lumhlobo wamakhabe.

“Linyanga kaMpandula yiso isikhathi esihle sokuthi abalimi baqalise ukuhlanyela umhlobo lo wamakhabe ngoba uyavuma sibili, amakhabe la aqakathekile njalo enza kuhle nxa umlimi engawahlanyela kuseselesikhathi,” kutsho uMnu Ncube.

UMnu Ncube uqhubekele phambili wathi umhlobo wamakhabe lo uyaphangisa ukuvuthwa, kawufanani leminye imihlobo yamakhabe evame ukulinywa ngabalimi.

“Ubuhle be-cremson sweet congo yikuthi kathathi isikhathi eside ukuvuthwa, ngemva kwenyanga ezintathu kuphela ayabe selungele ukudliwa, ayehlukene lalawa inengi labalimi eliwalimayo,” kuqhuba uMnu Ncube.

“Okunye okuhle ngamakhabe lawa yikuthi loba kulezulu elincane ayavuthwa abe ngamakhabe alohlonzi njalo angadliwa ngabantu kungakhathalekile ukuthi izulu belilincane,” kuchaza uMnu Ncube.

UMnu Ncube uthe okuqakathekileyo yikuthi abalimi bahlanyele intanga ezingabolanga ukuze amakhabe akhule kuhle ikakhulu kulabo abalimela ukuthengisa.

“Sikhuthaza abalimi ukuthi bahlanyele intanga ezihloliweyo njalo ezilohlonzi, ubuhle bentanga lezi ezihloliweyo yikuthi ziyamela ilanga azitshi kuqathaniswa lalezi eziyabe zigcinwe ngabalimi emakhaya,” kutsho uMnu Ncube.

“Abalimi kumele basebenzise imithi yokuvikela ethiwa ngama-lebaycid okuyimithi evikela intanga ukuze zingaphehlwa,” kuphetha uMnu Ncube.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply