I-Focus Acappella lamaphimbo amnandi

I-Focus Acappella lamaphimbo amnandi

0 417

Elikazulu lizalazo ezimnandi maviki wonke kodwa kule iviki sikhethe ukuthi sithinte kumculo wokholo sidibanisa abalandeli bephephandaba likazulu leqembu leFocus Acappella elisonta eSeventh Day Adventist. Umculo lo odindwa lapha uyathoba inhliziyo okutsho ukuthi ungawulalela kuhle sungatshintsha indlela zakho. Elandelayo yingxoxo ephakathi kwentatheli uArnold Ndlovu (AN) loCosmo Ncube (CN) olilunga leqembu leli.

AN: Sakubona jaha lakoNcube, akusithi fahlafahla ngamancane ngembali yeqembu lenu?

CN: Iqembu leFocus Acappella liqembu elasungulwa ngomnyaka ka2009, iqembu leli lasungulwa ngamajaha ayisithupha lentombazana eyodwa. Ukuqala kweqembu leli sahlanganiswa luthando lomculo weAccapella oculwa kakhulu esontweni esilingenayo.

Focus Acappella

AN: Njengeqembu lagqugquzelwa kuyini ukuthi libambelele kwezomculo wokholo?

CN: Thina sabona kungcono ukuthi sehlukane labanengi abentanga yethu ngoba abanengi bagxile emculweni yesimanje manje. Thina sabona kukuhle ukuthi sibambelele kukholo siqhubeke sidumisa uNkulunkulu ngamaphimbo amahle asipha wona.

AN: Njengeqembu eselileminyaka lasungulwa uhambo lwenu kwezomculo belunjani?

CN: Uhambo lwethu kwezomculo aluzange lube luhle ngoba sihlangane lobunzima obukhulu empilweni zethu, kuke kwafika isikhathi lapho esasimile ezokucula ngoba njengeqembu labontanga sasibambekile ngezikolo abanye ngemisebenzi kodwa khathesi ngamandla enkosi sesigxile ekuhlabeleni zikhathi zonke.

AN: Kuhle ukuthi lokhe lisaqhubekela phambili ngezokucula, kuze kube namhlanje selihwatshe amadlalade amangaki?

CN: Amadlalade besingakabi lawo, khathesi sisasebenza idlalade lethu lokuqala elizaphuma emnyakeni wonalo esikuwo, sesihwatshe ingoma ezimbili ezizabe zikudlalade lethu.

AN: Njengeqembu lijwayele ukuhamba endaweni ziphi likhulisa umculo wenu?

CN: Thina indawo esihamba kuzo kakhulu yimicimbi emayelana lomculo wokholo lapho esiyabe sidumisa inkosi yethu ngomculo. Ngokuthakazelela umculo siyacula njalo ingoma zothando emitshadweni kanye lasemcimbini endaweni ezitshiyeneyo zelizwe.

AN: Abalandeli bomculo weAccapella libathembisani njengoba sesingene emnyakeni omutsha?

CN: Abalandeli kabalindele umculo okubanga elingaphezulu ngoba abantu esisebenza labo ekukhipheni ingoma zethu balolwazi oluphezulu kwezomculo. Ngemva kokukhipha idlalade lethu sizazama ukuthi sikhiphe ama-vidiyo.

AN: Nkuthazo bani ongayipha abasakhulayo abafuna ukungena kwezomculo?

CN: Okuqakathekileyo kwezomculo yikuvuma ukukhokhelwa nguNkulunkulu. Indlela yomculo ayikho lula ngakho abafisa ukungena kumculo kufanele bengakhathali njalo basebenze gadalala ukuze baphumelele.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply