‘ANGISEBENZI NGOKHWELO’. . . Kukhala isicathulo sami

‘ANGISEBENZI NGOKHWELO’. . . Kukhala isicathulo sami

0 374
UErol ‘‘Mkabayi’’ Akbay

Nkosilathi sibanda
“UKHWELO olutshaywa ngabalandeli alungethusi, yimi umqeqetshi, ngiyenza engikufunayo ngeqembu lami.” La ngamazwi kaErol Akbay umqeqetshi weHighlanders.

UAkbay ubike lokhu esazisa intatheli ukuthi kungaze kuthini kasoze aqhuqhiswe lukhwelo oluphuma kubalandeli.

Kumdlalo weHighlanders leHarare City ngeviki edluleyo umqeqetshi ukhethe abadlali abatshengisele ukuthi badlaliswe endaweni abangenelisi kuzo kodwa lumqeqetshi kazihluphanga ngokutshintsha iqembu lakhe.

Abasekeli batshaya ukhwelo becela umqeqetshi ukuthi akhiphe uAllan Gahadzikwa lo-Eric Mudzingwa afake uKing ‘‘Mastermind’’ Nadolo.

Ebuzwa ukuthi kungani ehlala etshintsha ithimu lokwenza amaphutha ngehlandla lesibili lomdlalo, uAkbay uthe bonke abadlali alabo bayenelisa.

Abadlali ababalisa uSimon ‘‘Yola’’ Munawa, uAllan Gahadzikwa loEric Mudzingwa badlaliswe endaweni abangazijwayelanga. Okunye njalo okucunule ababukeli bomdlalo lo yikuthi uAkbay udlalise ingcitshi yomfana osakhulayo uRay Lunga ngesikhathi esifitshane umdlalo usubanga emaphathelweni.

“Bonke abadlali esilabo bayalazi ibhola.,” kutsho lumqeqetshi esekela indlela adlalise ngayo abafana bakhe.

Umqeqetshi lo usezifakela amehlo ngenkulumo zakhe eziveza ukuthi akasalifuni iqembu.

Sekwazwakala ukuthi kusaphela isizini uAkbay engabe esebuyele kibo ngoba usebikile ukuthi impilo yakhe kuHighlanders ayimjabulisi.

Inkulumo yalumqeqetshi yokugcona ukhwelo lwabalandeli iphikisana lalokho akukhuluma ngesizini edluleyo.

Kulesikhathi lapho uAkbay abika ukuthi akula basekeli balithimu abakhusela iqembu okumjabulisayo njengalabo abakhuza ithimu nxa idlala kwezinye inkundla phandle kwakoBulawayo.

“Sisafuna ukudlala imidlalo ezenza ukuba amaqembu esidlala lawo esabe ukuza eMagumeni kungakho sidinga usekelo lwabalandeli ukuthi batshaye imvokloklo nxa abafana besenza kuhle,” nguAkbay lo ekhuluma loMthunywa ngesizini ka2016.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply