Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

31 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

Siyahlangana bafundi kule iviki, ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu. Kulezinsuku ilanga likhupha inhlanzi emanzini asikhumbuleni ukunatha amanzi zikhathi zonke ukuze zingalinyazwa lilanga leli elikhona.

Nanzi impendulo zomsebenzi wakuviki ephelileyo:

  i. ihlanzile

 ii. ikhotheme

iii. iquletshe

iv. iyahlatshwa

 v. uyalunyulwa

vi. liyekwelusa

Kule iviki sizaxoxisana ngezenzukuthi. Zona-ke ngamazwi amancinyane achaza ukuthi ulutho lwenziwe njani, ngokusebenzisa izenzukuthi kwenza ulimi lunambitheke okwamagama. Ake uchaze ukuthi izenzukuthi ezilandelayo zitshoni.

Isibonelo: Othe tshopo weqile, lapha-ke:

1. Othe qethu…..

2. Othe thwitshi…..

3. Othe goje….

4. Othe mfi…..

5. Othe mpo….

6. Othe lothu…..

7. Othe hluthu……

8. Othe pekle…..

Sizahlangana njalo ngeviki ezayo.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0778520007 ngeWhatsApp loba ngeSms. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zen

Share This:

Sponsored Links