Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

18 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

uMthunywa

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki. Kusasa sizabe sithakazelela ilanga lapho esathola khona uzibuse kukanti ngoLwesihlanu amaKhrestu azabe ethakazelela ikhefu lePhasika.

Kasikholiseni bafundi kodwa singalibali ukufunda izingwalo zethu.

Nanzi impendulo obulakho ukuphuma lazo kumsebenzi wakuviki ephelileyo:

1. Usungulo

2. Ugcamo

3. Isikela

4. Isigelo

5. Ubhulo

6. Isancele

Kule iviki sizaqhubeka sixoxa ngempahla esetshenziswa ukwenza izinto ezithile emakhaya.

1. Ohlinza inkomo usebenzisa ………..

2. Othiya inyamazana usebenzisa ……………

3. Ophuca inwele usebenzisa …………………….

4. Ophusisa iguqa usebenzisa ………………..

5. Obhala amabala usebenzisa ………………

6. Obopha owephukileyo usebenzisa ………………..

Sizahlangana njalo kuviki ezayo. 

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 kumbe ku-0776710190 ngeWhatsApp loba ngeSms. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links