Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views

uMthunywa

NGITHEMBA liqhuba kuhle ezifundweni zenu bafundi njalo lisebenza nzima ngoba phela maduze nje lizaqala ukubhala imihloliso yaphakathi komnyaka njengoba kungenzeka ukuba ithemu yonale iqunywe kulungiselelwa ukhetho.

Ngizaqala ngokulipha impendulo zomsebenzi wakuviki ephelileyo:

Akutsho ukuthi lokhu-ke khona:
1 ngolokubamba amalahle
2 ngolokubonda isitshwala
3 ngelokuphunga impukane
4 ngesokuthiya inyoni kumbe inyamazana
5 ngolokubhula amabele esizeni
6 ngesokuhluza utshwala

Kule iviki sizaxoxa ngezikhathi. Lapha sizananzelela ukuthi abadala babebala isikhathi besebenzisa ukukhala kwenkukhu lokuhamba kwenkanyezi ezaziwayo kanye lelanga. Umthala uyaphenduka nxa sekuphakathi kwamabili kuthi nxa sekubanga ukusa ube usungezansi kwesibhakabhaka.

Isikhathi kubalwa insuku

Insuku zeviki kulula ukuthi umuntu azi ukuthi zadabuka zibizwa ngayonale indlela na, ikakhulu uMgqibelo, leSonto. Esintwini nxa kubalwa insuku kutsho okulandelayo.

1. Kusasa kutsho usuku olulandela olwalamuhla. Lapha-ke:
2. Ngomhlomunye kutsho …………………….
3. Izolo kutsho ………………………………………..
4. Kuthange kutsho …………………………………
5. Kuthangethange kutsho . . …………………..

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho.

Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo zakho kanye lezithombe zenu.

Share This:

Sponsored Links