Uyasabela uMhlophe kubalandeli beBosso

21 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Uyasabela uMhlophe kubalandeli beBosso uKenneth Mhlophe

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda
UKENNETH Mhlophe umgcinisihlalo weHighlanders uyasuthiseka ngomsebenzi awenzileyo nanko ulinde ukuthi amalunga eqembu ambuyisele esikhundleni.

UMhlophe uzadinga ukugcina isihlalo sakhe esifunwa nguJohnfat Sibanda mhla wokhetho oluzaqhutshwa mhlaka 7 Nhlolanja. Kukhangelelwe ukuthi amalunga uqobo eHighlanders akhethe umgcinisihlalo, unobhala lelunga lekomithi.

NgeSonto yeviki elizayo, uMhlophe uzakuba ekhokhela umhlangano omkhulu weqembu anduba kuhlanganwe njalo sekuvotwa ngeviki elilandelayo.

UMhlophe uqede iminyaka emithathu engumgcinisihlalo, isikhundla asithola lula kulandela ukuvalelwa phandle kukaErnest Sibanda ukuthi akhankase kuso.

UMhlophe ubeyisithandwa kumalunga eqembu amanengi, okuveza ukuba lakhathesi amavoti amanengi ngawakhe.

Umkhankaso wakhe wawuqalisa ngomnyaka odluleyo ngesikhathi inengi lisalibele. Nguye yedwa osetshengisele ukuthi ulomqondo wokuvuselela inhlelo zeBosso ibeyithimu yakulezi insuku.

Kuliviki iphephandaba likazulu lixoxisane loMhlophe obike ukuba ingqobe ikumalunga azavota kodwa uyakholwa ukuthi uzaphiwa omunye umlandu wokukhokhela.

“Imsebenzi yethu njengenkokheli ibonwa ngabantu. Amalunga labasekeli beHighlanders bazakhuluma mhla welanga lokuvota ukuthi inkokheli esebenzayo yiphi. Ngilethemba lokholo ukuba ngizaphiwa ithuba lokuthi ngiqhubekele phambili ngiphakamisa iqembu,” kutsho uMhlophe.

“Ngithi abakhethe mina, ngizasabela, ngisukumele phezulu. Kuyathabisa ukuthi umkhankaso wethu uqhuba kuhle njalo lamalunga eqembu ayasemukela.”

Uthe uzaqhubeka ngenhlelo zokuvuselela leliqembu.

Wazise iphephandaba likazulu ukuba uhlose ukwenza iBosso ibeliqembu lebhola elikhokhelwa njengebhizimusi.
Umgcisinihlalo lo usedingele iHighlanders umgodi wegolide eNyathi, esigabeni seBubi eMatabeleland North. Lokhu yisiqalo kwezenguqu kuleli ngoba akula iqembu elizimele lodwa elilebhizimusi elikhulu njengeHighlanders.

“Ibhola lakulezinsuku seliguqukile njalo lendlela amathimu akhokhelwa ngayo yahlukile kuleyakudala. IHighlanders layo kumele ilandele okufanayo. Isikhathi sokuxegisa sesadlula.”

“Phezulu kwakho konke okwangifuqa ukuthi ngikhankasele ukuba ngumgcinisihlalo yisikwelede semali esasiganxele ithimu. Sesabhadala saqeda leso sikwelede. Lesi yisithembiso engenelisa ukusifeza,” nguMhlophe lo, ophinda abengumaqhuzu we-Nokel Security.

Ucebise ukuba kunsuku zokukhankasela izikhundla, amalunga labasekeli beqembu kuzamele babambane, kungabi lokuxabana okuzadiliza iqembu.

“Konke lokhu singakwenza sihlangene.Asibambaneni, sakhe iqembu lethu.

“Amawofisi enkokheli zeBosso afuna abantu abacabanga ngokukhalipha. Inkokheli ezikhaliphileyo zingaqeda zonke indubo zeqembu.”

Share This:

Sponsored Links