Ukulwangisa

16 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Ukulwangisa

uMthunywa

Ukulwangisa ngendlela elula yikuguquka kwabongwaqa besiba ngolwangeni. Ukulwangisa kutshengisa ukuguquka kwabo ngwaqa besiba ngolwangeni. Inguquko le yenzeka kubondebembili loba onsinini babe ngolwangeni kanje: umthapho – umthatsho; incwadi –incwajana. Kulezi izibonelo kutshengisa ukuthi undebembili u/p/ lonsinini /d/ baphenduke baba ngolwangeni/tsho/lo/j/.

Lapho kwenzeka khona ukulwangisa: Uma kuncitshiswa amabizo – inkabi –inkatshana, isigujana. – isigujana. Ekwakhiweni kwezandiso zendawo – umlomo – emlonyeni, umthapho – emthatsheni. Uma kusakhiwa impamposi yokwenziwa – phupha –phutshwa, thapha – thatshwa.

Uma kusakhiwa amabizo zigaba ezithize – ubu – +(a)la – utshwala, ubu – + (a)ani – utshani.

Okwenzakalayo uma kulwangiswa: Nxa kulwangiswa kuqalwa ngokungwaqazisa kube kikukandelana kwabongwaqa kudingeke ukulwangisa.

Izibonelo: ingubo + ana – (ukulandlana kwabonkamisa) – ingubwana –(u/o/uphenduka abengu/w/, (u/w/ulwangisa u/b/) ingutsh(w) ana – (u/b/ulwangiseke waba ngu /tsh). Ingutshana – u/w/ususiwe).

Inkabi + ana (ukulandelana kwabonkamisa) – inkabyana -(u/o/uphenduke waba /y/) (u/y/ulwangise u/b/) –inkatsh(y) (u/b/ ulwangiseke waba u/tsh/. Inkatshana (u/y/ususiwe.bumba –bumbwa –(ukulandelana kwabongwaqa abangondebembili (u/w/ulwangisa u/mb/ bunjwa –(u/mb/ ulwangiseke waba ngu/nj/,( u/w/ kasuswanga ukuze alethe ukwenziwa).

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds