Manje sinathe ngaphi?…ababukeli bacela ukungena lamanzi

18 May, 2023 - 00:05 0 Views
Manje sinathe ngaphi?…ababukeli bacela ukungena lamanzi

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda
ABASEKELI bomdlalo wenguqu koBulawayo bayakhonona ngesiphatho abasithola enkundleni njalo bafuna ukwazi ukuthi kungani inhlanganiso yePremier Soccer League ingafuni ukuthi bangene bethwele izigubhu zamanzi.

I-PSL yabeka isizatho esiqinileyo sokuvala ukungena kwezigubhu, yathi iyenqabela ukuthi abalandeli abayizikliwi bengajikijeli lezo zigubhu enkundleni. Ngokuphenyisisa kwephephandaba likazulu, amanzi ayasilela empompini ezithile, ikakhulu enkundleni yeLuveve. Enkundleni yeBarbourfields amanzi asevulwa mhla welanga lomdlalo, kulandela ukukhalaza okwabakhona.

“Abasekeli bomdlalo wenguqu bakhunjuzwa ukuthi amambodlela, amagabha, ama-cooler box lezigubhu akuvunyelwa enkundleni,” kutsho umbiko wePSL okhitshwe ekuqaleni kukaNkwenkwezi.

Kulokhu, ababukeli bomdlalo bathe abazwisisi ukuthi kungani beyaliswa ukungena lamanzi, kumdlalo odonsa amahola amabili.

Ekuqaleni kwesizini, kudlule phose imidlalo emine amanzi evaliwe. Ikhansili yakoBulawayo iphakathi kohlelo lokuvala impompi edolobheni, ngenhloso yokulondoloza amanzi.

Abasekeli bamaqembu atshiyeneyo abakhulume lentatheli baveze ukuba bakhathazekile ukuthi bayavinjelwa ukungena bephethe amanzi. Babalisa ukuthi inhlanganiso yePSL kumele ivumele lokhu ngoba akulasitolo esithengisa amanzi kumbe amanamunede phakathi kwenkundla.

Abanye ababukeli abangena enkundleni impelaviki zonke bathe kulabanye babo abahlutshwa yimikhuhlane yetshukela edinga ukuthi bahlale benatha amanzi.

Ngaphandle kokukhala ngamanzi, abasekeli bebehlalele evalweni, balokwesabela ukuqhamuka kwemkhuhlane.

USam Sibanda ongumsekeli weqembu leChicken Inn ubike ukuba “amabhawu” asebenza emagedini enkundla asuka athathele umsebenzi phezulu ngokwalisa ababukeli ukungena lamanzi.

“Okungicunula kakhulu yikuthi bayabona ukuthi uthwele amanzi kodwa bacabange ukuba uthwele utshwala,” kutsho uSibanda.

“Mina ngikhathazwa yikutshisa kwelanga nxa ngibukele ibhola, ngakho ngiyabe ngifuna ukuhlala ngizinathela amanzi ngikholisa umdlalo. Pho nxa sekuthiwa nginganathi, kufana lokungixotsha emdlalweni.”

Omunye umlandeli wenguqu uSimilo Mhlophe uthe kungcono ukuthi kuvulwe isitolo samanamude ezinkundleni.

“Lapha sikhuluma ngamanzi, amqoka empilweni zethu. Icebo elikhona yikuthi kuvunyelwe ukuthengiswa kwamanzi. Kwamanye amazwe babukela inguqu bekhululekile, kwelakithi sithwaliswa nzima nje ngenxa yezigubhu zamanzi.

“Kuliqiniso ukuthi abanye bethu bagangile, bacina sebejikijela onompembe ngezigubhu, kodwa akukhangelisiswe ukuthi kayisithi sonke esikhwabitha amanzi aphuma empompini. Angithi ikhansili iqonqosela ukuthi sinathe amanzi abilisiweyo, la aphuma enkundleni kutsho ukuba awalungelanga ukunathwa.”

Kumhlangano wayo oqhutshwe ngenyanga kaMabasa, ikhansili ibeke isinqumo sokuthi ivule impompi zamanzi emalokitshi eLuveve laseBarbourfields ngesikhathi semidlalo.

“Okungasiza yikuthi indawo lezo zivulelwe amanzi ngesikhathi semidlalo. Lokhu kuzenziwa phambilini komdlalo ukwenzela ukuthi amanzi afike ezimpompini,” kubika ikhansili.

Kusenjalo, imuli yenguqu isalinde ukuzwa kunhlanganiso yePSL mayelana lokuthengiswa kotshwala.
Kungumbono wabalandeli ukuthi nxa sekuvulwe izitolo ezithengisa utshwala enkundleni, kuzabe sekuthengiswa lamanzi futhi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds