Isenzo siyaqhutshwa

16 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Isenzo siyaqhutshwa uhlelo

uMthunywa

Izindlela zesenzo

Izindlela zesenzo, zindlela zokusetshenziswa kwesilandiso esiyisenzo, siguquguquka sibele miqondo eyehlukeneyo, ngokutshintshatshintsha kwezenzo, ngenxa yezakhi ezehlukeneyo ezisetshenzisiweyo.

Ngendlela ka-Doke kulendlela ezinhlanu ezimqoka kube lezimbili ezingacacanga kahle. Ezinye ingcitshi zolimi zizibala zibe ngaphansi kwalezi.

Imihlobo yendlela zesenzo: indlela eqondile eqondisayo, indlela yesimo (indlela eqondisayo yesimo), indlela yamandla, indlela esabizo, indlela encikile/eyamile, indlela yempoqo, indlela yenhloso.

Imitsho yezindlela zesenzo: Indlela eqondileyo –Ukuvuma – Umfana uhamba kancane, Ukulandula:

Umfana akahambi kancane, Eyesimo: Mtshiye, uma ehamba kancane, – Ungamtshiyi uma engahambi kancane, Eyamandla – Ukuvuma -Angahambi kancane phela lowo – Angehambe kancane lowo.

Esabizo: Ukuvuma – Umfana uzahamba kancane – Ukulandula – Umfana kazukuhamba kancane.

Encikile – Ukuvuma:- Salela emuva, ukuze uhambe kancane.- Ungasaleli emuva, ukuze uhambe kancane. Ukulandula –Ungasaleli emuva ukuze ungahambi kancane.

Eyempoqo –  Ukuvuma -Hamba kancane, mfana – Ukulandula – Ungahambi kancane mfana. Eyenhloso – Beyohamba kancane mfana – Bengeyohamba kancane umfana.

Engingakutsho yikuthi akulula kubafundi ukuzwisisa indlela zesenzo. Ngalokho-ke kudingeka ukuthi badinge uncedo kubabalisi babo nxa sebefunda indlela zesenzo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds