ICastle Lager incane

20 May, 2021 - 00:05 0 Views
ICastle Lager incane uTich Rinomhota

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda
INKAMPANI yeDelta Beverages ithe izimisele ukuthi isekele inguqu yakuleli ngemali eyedlula iUS$3 miliyoni okweminyaka emithathu elandelayo, loba nje bekhona abathi imali le incane kakhulu.

IDelta Beverages ivume ukuthi iqhubeke isebenzelana lenhlanganiso ephethe inguqu ephakemeyo eyePremier Soccer League (PSL) ngokuveza usekelo lwe-US$3 390 000.

Imali le izasetshenziswa kumidlalo yeligi ephiwe i-US$1 130 000 isizini inye okweminyaka emithathu. Umkhankaso weChibuku Super Cup okhangelelwe ukuqala ngoMgqibelo uzasebenzisa iUS $375 000, kulandele inkezo yentshantshu zeCastle Challenge Cup ezathola i-US$700 000.

Umbiko weDelta Beverages igcizelele ukuthi imali izanikezwa inguqu isitshintshwe yaba ngamadola eZimbabwe.

Esethula uluhlu lwesisekelo semali lesi, umaneja omkhulu we-Delta Beverages uTich Rinomhota ubikele intatheli zemidlalo ukuthi inkampani yabo izaqinisa ubudlelwano lomdlalo wenguqu.

“IDelta Beverages ibika ukuba izimisele kumdlalo wenguqu ngokuqhubekela phambili inika usekelo lwemali kuPSL,” kutsho umaneja lo.

Abacubunguli bezemidlalo bengabe beyitshayele ihlombe iDelta Beverages ngokweyama kunguqu ngesikhathi amanye amankampani esehluleka, kodwa basole ukuthi incinyane imali ezatholwa ngamaqembu.

Wonke amaqembu ayisitshiya galombili kuPSL ayazibhadalela indleko zokuphatheka kumdlalo yeligi lazo zonke inkezo. Kulisizini kuzakuba nzima okwedlula eminyakeni yonke ngenxa yendleko ezibiswe yizinqumo zeCovid-19.

Abadlali lezisebenzi zamathimu zatshelwa ukuthi kumele zihlolwe njalonje anduba kungenwe emdlalweni kumbe kuhlandla lokulolonga.

Akhona amaqembu asebike ukuba awalamali. Abadlali kumaqembu anjenga la balokhe bengakaholi ikanti inengi selakhalala umdlalo.

Isifiso samaqembu yikuthi uma kuvuma, usekelo lwemali lufinyelele lendleko zokuhlolwa kwabadlali njengoba kusaziwa ukuthi ambalwa amaqembu enguqu alosekelo lwemali ezwayo.

Kusenjalo, uRinomhota uthe ukhuthaza amaqembu alandele izinqumo zokwenqabela ukumemetheka kweCovid-19, egcizelela ukuba akusoke kuvunyelwe abasekeli.

Ukungabi khona kwabasekeli yikulandela izixwayiso zikaHulumende zokunciphisa iCoronavirus lapho okubuthana khona abantu.

Usizi kumaqembu yikuthi kade ethola imali kubabukeli bomdlalo enkundleni.

“Kulisizini sizalandela lokho esikubona kwamanye amazwe,” kutsho isiphathamandla seDelta Beverages.

Imali ephoselwe iPSL ingabe incinyane emehlweni abaphathi bamaqembu kodwa iqakathekile ukuze ibhola liphenduke kuleli.

IDelta Beverages ithe izalandelisisa ukusetshenziswa kwemali kodwa iPSL itshengise ukuthi iyazi umsebenzi wayo kakuhle ngokugcina ubudlelwano obuqinileyo.

Share This:

Sponsored Links