Asithuthukiseni ulimi lwethu

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

NGEVIKI  edluleyo besixoxa ngokusebenzisa inkulumo ezithile lapho kuchazwa abantu ngezenzo ezithile, okungaba yindlela yokukhuluma loba ukwenza okuthile. Nanzi impendulo obungaphuma lazo kunkulumo zeviki edlulileyo.

1. Kutsho ukuthi uyise uyatshinga uyala ukuvuma ulutho angalufuniyo.

2. Unina udlubhedu njalo uyatshinga.

3. Kutsho ukuthi indodana yabo kayithathanga iyaziphekela.

4. Kutsho ukuthi uvuka ebusuku, ngumthakathi.

5. Kutsho ukuthi wanyamalala.

6. Umfazi lo ulivila, yinyoka.

7. Kutsho ukuthi uhlezi kuhle.

8. Inkomo zakhona zinengi okwamagama.

9. Uyihlo uthanda ukudla.

10. Abantwana bakhona bayafanana bonke kumbe bayalingana, abatshiyananga kangako ngeminyaka.

11. Kutsho ukuthi akalandoda, nguye umnikazimuzi.

12. Kutsho ukuthi uyazonda ingcekeza, ugezekile uthanda lendawo ehlambulukileyo.

13. Izibulo lami lilehloka.

14. Kutsho ukuthi umntwana lo usetshenziswa ukuloya, ukuhamba ebusuku.

15. Inkulumo le yande lapho kusendiswa, abakwabo kantombi becela ukuthi umntanabo aphathwe kuhle.

Inkulumo ezifana lalezi mfundi zenza umbhalo ofana lendaba yokuzibumbela ihlabuse okwamagama.

Share This:

Sponsored Links