Utshaywa lizulu owenze ingane omatholwane

Utshaywa lizulu owenze ingane omatholwane

0 369

Cornelius Luphahla
KULESALUKAZI sesigabeni seChipale eBinga okucatshangelwa ukuba besesitshontshe abantwana abahlanu sibenza omatholwane okubikwa sitshaywe yinkosazana safa.

Isiga lesi esingundabamlonyeni senzakale kuviki ephelileyo lapho uNkosazana Rosemary Ndlovu atshaywe khona yinkosazana watshela endlini.

Kuzwakale ukuthi esigabeni lesi bekuhlala kucatsha abantwana njalo inyanga ebezibizwa ukuthi zizohlahlula bezikhomba uNkszn Ndlovu ukuthi nguye okwenzayo lokhu ngenhloso yokubenza omatholwane bakhe.

UMthunywa ukhulumisane loMnumzana Jacob Mupande omunye wezakhamizi ezacatshelwa ngabantwana walandisa ngendaba le ethi uzwa ubuhlungu ngokucatsha komntanakhe njalo umuntu ogangileyo kamzweli.

“Kwathi kusemini ngabona amalangabi elavuka koNkszn Ndlovu ngaqonda khona ngathola sokugcwele abantu bezama ukucitsha umlilo lo ngoba wawusutshise izindlu zonke zontathu. Kuthe ngesikhathi uphela sathola ukuthi uNkszn Ndlovu utshele phakathi wafa.

“Lokhu kangizange ngazihlupha ngakho ngoba inyanga eyayisesigabeni yayikhulumile ukuthi ugangile njalo uzakufa kubi ngoba nguye oseqede abantwana ebacatshisa. Ngokunjalo kwahle kwaba sobala kimi ukuthi nguye owacatshisa umntanami kunyanga ezimbili ezedluleyo,” kutsho uMnu Mupande.

UNkosazana Primrose Mwinde oyisakhamuzi sakule indawo ubikele intatheli ukuthi umuyi wazivumela enyangeni ukuthi nguye ocatshisa abantwana esigabeni wathi kasaphindi eqamba amanga, yikho efile.

“Mina ngokubona kwami okwenze uNkszn Ndlovu watshaywa lizulu yikuthi wayevumile enyangeni ukuthi kasaphindi ukucatshisa abantwana babantu inyanga le yalungisa ukuthi angaphinda afe. Kwathi kungakapheli inyanga kwenzakele lokhu kwacatsha omunye futhi umntwana.

“Isimanga yikuthi kuthe ngemva kwenyanga uNkszn Ndlovu watshaywa lizulu okuyikho okwenza ngikholwe ukuthi ubulawiswe yikuganga kwakhe sibili,” kutsho uNkszn Mwinde.

UMnumzana Jethro Ndlovu oyisihlobo sikamuyi uthe indaba le iyabethusa njengomdeni kodwa ngeke bakhulume lutho ngoba kabasazi isisusa sayo.

“Indaba yokufa kukababakazi iyasidanisa njengomdeni kodwa kasikwazi ukuthi kuyini okudale lokhu ngoba besingahlali laye,” kutsho uMnu Ndlovu.

Umlisa wakule indawo uMnumzana Brighton Mupande ebuzwa ngale indaba uvumile ukuthi uyayazi wathi yena wayengakholwa ukuthi uNkszn Ndlovu ugangile, manje usekubonile.

“Indaba yokutshaywa kukaNkszn Ndlovu yinkosazana ngiyayazi sibili njalo lamhla etshela endlini ngangikhona. Ngeqiniso abantu bagangile phandle lapha ngoba mina ngangingakholwa ukuthi uNkszn Ndlovu nguye ocatshisa abantwana ngize ngakholwa ngemva kokutshaywa kwakhe yinkosazana ngoba lenyanga yazikhulumela ukuthi angaphinda uzakufa kubi.

“Loba kunjalo mina ngikhuthaza abantu ukuthi baphile ngokuthula hatshi ukugangelana ngoba kuyinto embi kakhulu njalo kudala ingozi ezinengi,” kuphetha uMnu Mpande.

NO COMMENTS

Leave a Reply