‘Limani izilimo eziphangisa ukuvuthwa’

‘Limani izilimo eziphangisa ukuvuthwa’

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iZimbabwe Farmers Union ikhuthaza abalimi ukuthi nxa befuna ukwenza imali ngokuphangisa kabalime izilimo eziphangisa ukuvuthwa.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Bridget Masikati uthe abalimi bengenza imali nxa bengakhangela ukulima izilimo eziphangisa ukuvuthwa ngendlela yokwenza imali masinyane.

“Abalimi akumelanga bakhangele ukulima izilimo esezijayelekile ezifana lomumbu lengqoloyi kodwa kabalime lezinye izilimo ezingandanga ukulinywa kakhulu ezigoqela uphoko lenyawuthi.

“Isiqokoqela sokukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo lezi yikuthi inyawuthi lophoko yizilimo ezimelana lokoma phose zikhathi zonke, ziyakhula ngesikhathi somqando laloba kutshisa,” kuchaza uNkszn Masikati.

Uqhubekele phambili wathi ukulinywa kwezilimo lezi kungabancedisa abalimi ngoba zingabathatheli umsebenzi omnengi ekuzinakekeleni.

“Okuhle ngezilimo lezi yikuba abalimi abasoze baqede isikhathi bezinakekela ngoba umsebenzi omnengi ezilimweni lezi kuyikuzihlakulela kukhitshwa ukhula, njalo azidingi manzi amanengi ukuze zikhule.

“Abalimi balakho ukwenza imali enhle kakhulu ngezilimo lezi. Izilimo lezi ziyathengwa kakhulu emkambo ziphinde ziyethengwa langaphandle kwelizwe ngoba eminyakeni eyedluleyo izilimo lezi bezithengwa ngaphandle kweZimbabwe kakhulu okuyinto engalethela abalimi imali yakwamanye amazwe engcono ngesikhathi esifitshane,” kuphetha uNkszn Masikati.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply