‘Batshontsha isidumbu sikababa’

‘Batshontsha isidumbu sikababa’

0 839
Umalukazana kaMnumzana John Twala uNelly Twala (osesandleni senxele) loSibongile Nakedi bathi umdala wayefuna ukungcwatshelwa eceleni kwenkosikazi yakhe yakuqala

WATHI esendela kundoda endala kulaye ngeminyaka engu-33, abangane bakhe kuphela yibo ababuya emtshadweni wakhe.

Kodwa uMnumzana John Twala wathi ebhubha eseleminyaka engu-91 ngenyanga edluleyo, wangcwatshwa ngumdeni wakhe kuphela.

Lokhu akumthabisanga ngakho imuli le isimgcona ukuthi watshontsha isidumbu ‘somkakhe’.

Amapholisa avula icala lokuphazamisa umzimba wosedlule kanye lobugwelegwele ngoba inina leli eselileminyaka engu-58 lasebenzisa incwadi zamanga zemthethwandaba ukuze isidumbu sikamuyi sigejwe.

Indodakazi kaJohn uSibongile Nakedi (51) uthi uyise wayengumfundisi njalo wahlangana lenina leli lisiya dinga usizo kuye. Uthi ngemva kokubhubha kukanina, uyise watshada lomama lo ngemfihlo.

NgoLwesihlanu imuli le yethuka isizwa ukuthi isidumbu sikayise sagejwa emangcwabeni eNew Roodepoort Cemetery eDobsonville, eSoweto.

“Onogada bemangcwabeni basitshela ukuthi kulemota eyabuya yazothatha isidumbu yahamba laso, kulabantu abathi yibo abomdeni wakhe,” kutsho uSibongile.

Uthi imuli yaphenyisisa yathola ukuthi incwadi zomgunyathi zemthethwandaba zazisetshenziswe ekugejweni kwesidumbu. Uthi bahamba kulabo abalungisa isidumbu ngomngcwabo bathi unkosikazi kayise nguye owayecele ukuthi isidumbu sigejwe.

“Ngeke sihlale singakwazi indawo yokucina lapho ubaba aphumulele khona, uzahlala esilandela,” kutsho uSibongile.

Unkosikazi wesibili uthe “Angisoze ngikhulume lani njalo angazi ukuthi likhuluma ngani.”

Ukaputeni uJeanette Phefo uvumile ukuthi kulamacala obugwelegwele kanye lokuphazamisa isidumbu sosebhubhile elivuliweyo, kodwa akula osebotshiwe. — Ubulembu

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply