Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

0 264

SIYADIBANA njalo kuliviki bafundi ngilethemba lokuthi liqhuba kuhle ezifundweni zenu.
Nanzi impendulo zemibuzo engalitshiyela yona kuviki ephelileyo

a. khwimilili

b. nka

c. tshu

d. dindilizi

e. nhlo

Kule iviki sizafunda ngamabala atsho izinto ezimbili.

Yenza njengalokhu — Isibindi

i. Isibindi isitho

ii. Isibindi sokungethuki ukumelana lobunzima

Lapha ke:

1. Inyanga

2. Ukusa

3. Umnyama

4. Insimu

5. Ubukhali

Kasihlanganeni kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 19

NO COMMENTS

Leave a Reply