Isisemnyango iAfrica Cup Sevens

Isisemnyango iAfrica Cup Sevens

0 223
Gilbert Nyamutsamba

Gladmore Ncube
IMINCINTISWANO emikhulu ehlanganisa amazwe eAfrica kumdlalo wokubhaqa isifikile  ngakho ke iqembu lesizwe libika ukuba selihlome laphelela ngakho selilungele ukuyadlala kwelaseKenya ngenyanga ezayo.

Iqembu lesizwe kulumdlalo elidlalelwa ngabadlali abayisikhobisa kuphela, elibizwa ngokuthi ngama-Cheetahs seliqalisile amalangiselelo okuya kunkezo yeAfrica Sevens Cup.

Inkezo izancintiswa edolobheni leKampala eKenya mhlaka 6 lo 7 kuMfumfu 2017.

Abaqeqetshi beqembu leli babika ukuthi baqala ukulungiselela imicintiswano le ekuqaleni komnyaka bekhangelele ukuthi baqinise abafana nsukuzonke kuze kufike ilanga lomncintiswano.

Umcintiswano lo uzabe ulamaqembu alitshumi avela eAfrica, i-Botswana, Zambia, Ghana, Uganda, Namiba, Tunisia, Madagascar, Sengal, Morocco le Zimbabwe.

Isizwe seZimbabwe sidonsa nzima kumdlalo wokubhaqa. Amathimu amele isizwe awenzi kahle kumncintiswano emkhulu njalo lenkokheli zalumdlalo azikho ezihlalweni, okuyikhona okubangela ukwehluleka kwamaqembu.

Amalungiselelo eAfrica Sevens Cup loba eqhube ngcono kulasemnyakeni edluleyo, abaqeqetshi bayakuveza ukuthi kukhona obekusilela.

Umqeqetshi weqembu lesizwe uGilbert Nyamutsamba uthe balungiselele ngokudlala lamaqebu amabili ngenjongo yokukhetha abadlali abaqinileyo abalakho ukumelana lezizwe.

“Imidlalo le esikhangelane layo eye Africa Sevens Cup yimidlalo edlalwa ngamaqembu amakhulu yikho nje sithethe phose umnyaka wonke silungiselela.

“Sibe lemidlalo emibili lapho esenelise khona ukuthi sikhethe abadlali abavela emaqenjini aselizweni lonke nje jikelele ukuthi benelise ukudlalela iqembu lesizwe.

“Iqhudelwano wokucina sizaba lawo mhlaka 23 kuyonale inyanga lapho esizakhetha khona abadlali abangu-16 abazakuya eHarare lapho abazahlala khona belungiselelwa ukuthi bayekhangelana lentshantsu ezinkulu eKenya,” kuchaza umqeqetshi wesizwe.

Uqhubekele phambili umqeqetshi uNyamatsamba wathi i-Cheetahs liqembu elikhulu njalo limele isizwe ngakho ke uthe uzabona ukuthi abazasala bemele iqembu yilabo abenza kuhle kakhulu.

“Inhloso yokuthi siye kwelase Kenya ngeyokuthi siyenqoba siphenduke lenkezo ekhaya yikho nje sikhethe ukuthi sisale labenza kuhle ukwedlula bonke. Ku-16 abakhethiweyo kuzagunyulwa abane kusale 12 kuphela abazakuya eKenya,” kuphetha umqeqetshi lo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply