Yembesanini umhlabathi lilondoloze ubumanzi

01 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Yembesanini umhlabathi lilondoloze ubumanzi Ukwembesa umhlabathi kuyancedisa kakhulu ezilinyweni ukuthi zingatshi

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABALIMISI sebexwayise abalimi kundawana ezitshiyeneyo ukuthi bembese umhlabathi ukuze balondoloze umdaka emasimini abo, ukuze izilimo zingatshi kumbe zicine zingasenzi kuhle kulandela ukungani kuhle kwezulu okwenzakalayo lonyaka.

UNkosazana Moreblessing Dube ongumlimisi esabelweni se-Matabeleland South, usexwayise abalimi ukuthi balondoloze ubumanzi lomdaka emasimini abo ngendlela yokwembesa umhlabathi.

“Ukwembesa umhlabathi kuyancedisa kakhulu ezilinyweni ukuthi zingatshi. Nxa zingaswela ubumanzi zicina zisifa zingabe zisakhipha isivuno esiyabe sikhangelelwe ngumlimi.

“Yembesanini umhlabathi lisebenzisa utshani kumbe amahlamvu, utshani lamahlamvu kufakwa emhlabathini lapho okumila khona isilimo.

“Kuqakathekile ukuthi sikwenze ikakhulu ngalesi isikhathi izulu lisina okwesikhathi esifitshane lihambe liphinde libuye   ngemva kwesikhathi eside. Lokhu kwenzelwa ukuthi izilimo zingatshi,” kulandisa uNksn Dube.

Uthe okusetshenziswa ukwembesa umhlabathi emasimini kuyancedisa njalo lasekuvundiseni umhlabathi.

“Utshani lamahlamvu lokhu esikusebenzisayo nxa sisembesa umhlabathi, kuyancedisa ekuvundiseni umhlabathi wethu emasimini ethu. Lokhu kwenzekala nxa utshani lamahlamvu kungabolela phansi khonapho endimeni kwenza umquba omuhle kakhulu ozancedisa izilimo njalo ozakuba yikudla kwezilimo okuhle,” kuphetha uNkszn Dube.

Share This:

Sponsored Links