Uncategorized

Uthenjiswa ukutshayiswa ngombane ojola lomfazi womuntu

12 May, 2022 - 00:05 0 Views
Uthenjiswa ukutshayiswa ngombane ojola lomfazi womuntu

uMthunywa

Ethel Ncube

“Ngizakutshayisa ngombane ungaqhubeka uthandana lomkami.”

La ngamazwi enye indoda yesiqintini seMuswazi eBinga esikhathele ngenye indoda ejola lomkayo.

Indoda le, uMnumzana Terrence Shumba kubikwa utshele indoda ejola lomkakhe, uMnumzana Thulani Muleya ukuthi uzamtshayisa ngombane engaqhubeka emudla izithende ngeviki ephelileyo.

Kubikwa uMuleya kunye loJanet Moyo sebelesikhathi behlanyisana.

UMthunywa uxhumane lesinye isakhamuzi esiseduze lendaba le, uMnumzana  Qiniso Sibanda  oveze ukuba uthando lukaMuleya loMoyo soluyingozi.

“Indaba le sike sayihlafuna singamadoda uShumba wathi umuntu olala lomkakhe wambiza wamtshela ukuthi katshiyane lomkhuba lo kodwa yena wakuphika lokhu.

“UShumba ngenxa yokuthukuthela ngokwenziwa isiphukuphuku wacina esithi uzadinga umbane baqedelane khonapho. 

“Njengezakhamizi saphinda sabahlalisa phansi sabakhuza futhi uShumba wathi yena akufunayo yikuthi undoda lo ehlukane lomkakhe nje kuphela,” kubika uMnu Sibanda.

Intatheli ixhumana loMnu Shumba obike ukuba uzwa ubuhlungu ngesenzo somkakhe.

“Zwana ubaba lo ngamkhuza ngathi kehlukane lonkosikazi wami kodwa kukhanya uyala. Ngenhliziyo ebuhlungu langokuzithoba lokuzehlisa kuye ngithi umbane uzambonisa amanyala ungabona izulu lithwala kumbe kusiba lamayezi kuphela umbiko uyafika kuye.

Ngimnike inyanga ukuthi nxa kusenza abuye azoxolisa angekela angibuyeli emuva,” kubika uMnu Shumba.

UMthunywa wenelise ukukhulumisana loThulani Muleya okucatshangelwa ukuba uthandana lonkosikazi kaShumba owale wemba phansi ukuthi uthandana lomfazi womuntu.

“Mina indaba kaShumba iyangidida ngoba uhlala esithi mina ngithandana lomkakhe njalo sihlangana egangeni nxa esiyatheza kodwa lelo akusiqiniso laye ngamtshela loba engazwisisi lami angisakwazi ukuthi uzakholwa kuphi,” kutsho uMnu Muleya.

Intatheli ixhumane  lonkosikazi kaShumba, uMoyo laye ngokufanayo ophike wemba phansi ukuthi uyajola.

“Mina angithandani laye lubaba abakhuluma ngaye konke lokho okutshiwo ngabantu ngamanga,” kubika uNkszn Moyo.

UMthunywa uxhumane lenduna yakule indawo uDobola obike ukuba uzadingisisa ngodaba lolu.

“Udaba lwamadoda abanga umfazi alukafiki   kimi kodwa ngizadingisisa ngalo,” kuphetha induna uDobola.

Share This:

Sponsored Links