Uncategorized

UMBONO: Ukuhlaba umphakathi amajekiseni eCovid-19 kunika ithemba

01 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
UMBONO: Ukuhlaba umphakathi amajekiseni eCovid-19 kunika ithemba

uMthunywa

ILIZWE leZimbabwe kuviki ephelileyo liqalise ihlandla lesibili lokuhlatshwa komphakathi amajekiseni okuvikela umkhuhlane weCovid-19 osubangele ukufa kwabantu abanengi kunye lenhlupho ezehlukeneyo emhlabeni wonke jikelele.

Kuhlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu kukhangelelwe ukuthi ababalisi, ababona ngezokuvikeleka kwelizwe, abasebenza emthethwandaba, abafundisi, asebekhulile, labo abaphila leminye imikhuhlane kanye lezisebenzi ezihamba phambili kube yibo abathola ijekiseni le yokuvikela igcikwane le-coronavirus ngoba kuyibo abasengozini enkulu yokutheleleka.

Ukufika kwehlandla lesibili lamajekiseni avela eChina kanye lamanye avela elizweni lamaNdiya kulethe ithemba elikhulu elizweni leli kanye lasemazweni atshiyeneyo ikakhulu kumizamo yokulwisa ukusabalala komkhuhlane lo.

Imizamo kaHulumende yokudinga imithi ukuze abantu bavikelwe kungumsebenzi omkhulu njalo okumele linconywe ngubani lobani.

Kuhlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu uMongameli welizwe nguye ovule isiziba esedolobheni leVictoria Falls ngokuba ngowokuqala ukuhlatshwa. Isenzo somkhokheli welizwe lesi sibe yisibonelo sokuba uHulumende wakithi uyakuqakathekisa ukulwiswa kwegcikwane leli elizweni lakithi kanye lokuvikelwa kukazulu kumkhuhlane lo.

Okunye okuhle ngohlelo lolu yikuba akekho obanjwa ngamandla ukuthi ahlatshwe ngoba yilowo lalowo uyazikhethela ukuthi uyafuna na ukuhlatshwa ukuze avikeleke kuCovid-19 kumbe hatshi.

Uhlelo lolu luqakatheke kakhulu ngoba kuyiyo kuphela indlela engalwisa ukumemetheka kwegcikwane leli.

Umuthi lo ubalulekile kakhulu njalo ngoba umuntu oleCovid-19 angahlangana longelayo kodwa ehlatshiwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo ngeke awuthelelwa. Ngesizatho lesi kuhle ukuthi uzulu athathe lelithuba ukuthi ahlatshwe ijekiseni le yokuvikela iCovid-19 hatshi ukuthi abe elokhu ebeka izaba ezingapheliyo.

Ngaphansi kohlelo lokuhlatshwa kwabantu uHulumende uhlose ukuthi, kuhlatshwe abantu abangu-10 miliyoni amajekiseni la elizweni.

Kuyathabisa futhi ukuthi kusitatimende sogatsha olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana samhlaka 29 Mbimbitho 2021, sokulabantu abangu-69 751 asebehlatshwe ijekiseni yokuqala yomuthi wokuvikela iCovid-19 kukanti uhlelo lolu lokhu luqhubekela phambili.

Ngakho-ke njengokutsho kwenhlanganiso yamazwe ebona ngezempilakahle eyeWorld Health Organisation ukuthi:

“Kakho ophephileyo, sonke size siphephe” kungumbono waleliphephandaba ukuba sigcizelele inkulumo kaMongameli uMnangagwa ukuthi abantu kabamukele uhlelo lokuhlatshwa ngoba lesi yisinqumo umuntu asenza yedwa, lemuli kodwa okuphinda kube ngumlandu kaHulumende.

Share This:

Sponsored Links