Ukubekezela kuqakathekile…Bhila

14 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Ukubekezela kuqakathekile…Bhila uBhila

uMthunywa

Langelihle Moyo

UMHLABELELI wengoma etshisayo kulezinsuku emsakazweni ethi GP, uPatriach Welcome Joel Manyambi uthe wananzelela ukuthi ukugijima ayisikho kufika kungakho wapheka idlalade lakhe ngobunono okuyikho okwenza lithandwe ngabanengi.

UManyambi owaziwa kwezomculo ngokuthi Bhila, ngumhlabeleli oleminyaka engu-28 we-Cowdray Park eSigodweni edolobheni lakoBulawayo.

UBhila ukhiphe idlalade lakhe lokuqala elithi Iphephandaba ngenyanga kaNhlangula njalo abantu bayalithakazelela kakhulu idlalade lakhe leli.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uthe akulula ukuba kwezomculo ikakhulu lapha koBulawayo ngenxa yenkulumo ezivela ebantwini.

“Nxa nginanzelela kwezokuhlabela lapha koBulawayo, kukhangelwa kakhulu izinto ezimbi besokuthiwa abahlabeleli bakoBulawayo bangamavila njalo abazimiselanga, sicela uzulu labalandeli bakhangele okuhle esikwenzayo njengabahlabeleli ngoba kunengi okuhle esikwenzayo okumele sibukwe ngakho.

“Ukuthi asizimiselanga akusilo qiniso, kwesinye isikhathi akukho lula ngoba asitholi uxhaso lwemali, njalo loba singahamba siyethokozisa abantu endaweni ezitshiyeneyo asibhadalwa. Kodwa-ke kulabanye abahlabeleli abenza ngabona ukuthi ukubekezela kuqakathekile. Abahlabeleli laba bagoqela uMsizkay lo DJ Mzoe 7, abazange babelendaba lokuthi abantu bathini kodwa bona bakhangela phambili ngoba besazi ukuthi bafunani. La amadoda yiwo angenza ngaqina ngaze ngaba lapho esengikhona khathesi.

“Kwezokuhlabela kunengi okufunakalayo njalo okudinga imali yokuthenga iziginci zokusebenzisa, ukungatholakali kwezinto ezeneleyo zokusebenzisa kucina kusibisela emuva,” kulandisa uBhila.

Uqhubekele phambili esithi kukhona njalo asakulungiselela abalandeli bakhe ngaphansi kwesihloko esithi-Chasing the summer, kulengoma ezaphuma ethi Mathapelo ingoma le izakuba lodumo njalo izamangalisa uBulawayo, lami ngizizwa ngijabula ngomsebenzi wami,” kutsho uBhila.

Ukhuthaze labo abafuna ukwenza umculo ikakhulu abasakhulayo ukuthi baqale bafunde balungiselele ikusasa labo.

“Kulabo abasakhulayo ngithanda ukulikhuthaza ukuthi liqale lifunde njalo lidinge umsebenzi, besokusithi umculo kube yinto eliyenza eceleni umhlawumbe lizithokozisa,” kuphetha uBhila.

Share This:

Sponsored Links