Uncategorized

Ubulala umkakhe qede azixhonxe kubangwa idlalicatsha

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Ubulala umkakhe qede azixhonxe kubangwa idlalicatsha

uMthunywa

Thokozile Mbedzi 

ZILOKHU zikhuza imihlola izakhamizi zeBeitbridge kulandela ukuzwa ngenye indoda ebulele umkayo ngoba imcabangela ukuthi usethandana lenye indoda qede izame ukuzibulala.

Kubikwa uJotham Taruvinga oleminyaka engu-30 ubulele umkakhe uThembiso Ncube oleminyaka engu-20 ngeviki ephelileyo emsola ngokuthandana lenye indoda qede wayatshaya leyondoda andubana azame ukuzibulala.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa omunye walabo ababekhona kusenzakala, uNkosazana Pauline Siziba uveze ukuthi bezwa umkhosi uThembiso ebhaxabulwa ngumkakhe.

“Kangilankani ngoJotham ogwaze umkakhe wambulala ngoba emcabangela ukuthi useledlalicatsha. Wathi efika endlini wathi kumkakhe ubone ukuphuma kwelanga, kodwa ngeke abone ukutshona kwalo andubana amxhonxe kanengi waze wafa ethi uyamkhawulisa, ngeke aphinde abonane ledlalicatsha lakhe.

“UThembiso wazama ukubaleka kodwa ngenxa yokuthi wayevele eseke wamgwaza wambamba waqhubeka emgwaza waze wathi daca phansi.

“UJotham wathi ebona ukuthi umkakhe kasekho, wasuka angathi usefikelwe ngumoya waya kuleyondoda ayecabangela ukuthi ithandana lomkakhe, uAugustine laye wafika wamtshaya waphinda wamgwaza. Sikhuluma nje laye ulalisiwe esibhedlela,” kulandisa uNkszn Siziba.  

Omunye ongumngane kaAugustine  laye owayekhona kusenzakala lokhu, uMnumzana Thomas Moyo uveze ukuthi kalankani ngendlela uJotham ahlasela ngayo umngane wakhe ngengqamu.

“Wahlangana lathi sizihambela wahle wamsukela uAugustine wathi uzamfundisa impilo. Wamtshaya kabuhlungu emxhonxa ngenqamu ngoba ethi uthandana lomkakhe. Lathi sesaba ukumbamba kodwa satshela umngane wethu ukuthi kabaleke eqonda enkambeni yamapholisa.

“UAugustine walimala njalo lokhu elalisiwe esibhedlela. Kukhanya ngesikhathi sisiya emapholiseni yikho lapho asala esezixhonxa laye ezama ukuzibulala kodwa kwehlula,” kutsho uMnu Moyo.

Isikhulumi samapholisa esabelweni seMatabeleland South uInspector Loveness Mangena ebuzwa ngodaba lolu uthe selufikile ehofisini yabo.

“Udaba lwendoda ebulale umkayo yalimaza lomunye emcabangela ukuthi ubethandana lomkakhe solufikile ehofisini yethu.

“Uzulu simkhuthaza ukuba angafaki umthetho ezandleni zakhe njalo nxa belohlupho kabaye emapholiseni loba kubaphathi bezigaba babeluleke ukuze ingozi ezinje zingabikhona,” kuphetha uInsp Mangena.

Share This:

Sponsored Links