Nanzelelani izifuyo ngokwehlukana kwazo ngesikhathi sezulu

25 Jan, 2024 - 00:01 0 Views
Nanzelelani izifuyo ngokwehlukana kwazo ngesikhathi sezulu Ngesikhathi sezulu izifuyo ezigoqela inkomo zidinga ukunakekelwa kakhulu

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development and Advisory Services, esabelweni se-Matabeleland North isixwayise bonke abalimi abafuyileyo ukuthi bananzelele izifuyo zabo ngokwehlukana kwazo ngalesi isikhathi sokuna kwezulu.

Ingcitshi kwezokulima lokufuya, umqondisi kunhlanganiso le, esabelweni se-Matabeleland North uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni, uxwayise wonke ofuyileyo ukuthi ananzelele izifuyo ngokwehlukana kwazo ngalesi isikhathi sokuna kwezulu.

“Nginanzelela ukuthi kulezi insuku izulu liyana, njalo abalimi abanengi bayajabula ngoba bekhangelele ukuthi izifuyo sezizathola amanzi lotshani sobuzahluma amadlelo abemanengi.

“Kodwa ubumanzi lobu busuka bungabi buhle ezifuyweni ngoba buletha imikhuhlane eyehlukeneyo ehlasela izifuyo, esithi thina ngesiLungu ngama tick-borne diseases.

Inkomo ebulewe yiJanuary Disease

“Ngalesi isikhathi izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu labobabhemi zidinga ukunakekelwa ngalesi isikhathi sezulu. Kumele zibe lendawo ezibayeni lapho ezingacatshela khona izulu (ama-sheds) lapho ezizenelisa ukucatsha ukuze zinganethwa lokuthi zingatshaywa yisiqhotho nxa kusina izilu lesiqhotho.

“Okunye okumele sikwenze yikuvikela izifuyo kuma-tick-borne diseases, umkhuhlane obizwa ngokuthi yi-theileriosis ovame ngokuthi yi-January Disease. Imikhaza yiyo ebangela imikhuhlane le njalo imikhaza ibaminengi ngesikhathi sezulu nxa phansi kumanzi. Ngakho-ke ngithanda ukukhuthaza abalimi ukuthi bafafaze izifuyo ngemithi engazivikela emikhuhlaneni,” kulandisa uMnu Nyoni.

UMnu Nyoni uthe utshani lobu obusanda kuhluma abuzilungelanga inkomo.

“Utshani lobu obusanda kuhluma izifuyo ziyabugijimela ngoba bubuthakathaka kodwa lokhu kucina kuzenza zidle utshani obunengi. Utshani lobu bulamanzi amanengi lokudla okulutshwane, lokhu akuzilungelanga izifuyo.

“Yikho okwenza izifuyo ezinengi zikhuphe ubulongwe obungamanzi ngalesi isikhathi sezulu. Ngakho-ke ngilikhuthaza ukuthi asisikenini utshani lobu sibuchaye bome lithi selibunika izifuyo,” kuphetha uMnu Nyoni.

Share This:

Sponsored Links