Kuqakathekile ukubiya amasimu lezivande

22 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Kuqakathekile ukubiya amasimu lezivande

uMthunywa

Musa Janga
IZIFUYO ezinengi ezinjenge nkomo, imbuzi, obabhemi kanye lokunye aziphili ngotshani bodwa kodwa zidla lezinye izilimo kungakho-ke kuqakathekile ukuthi abalimi babiye amasimu abo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Philani Maphosa ongumlimi ubike ukuthi abalimi kumele bafake uthango emasimini kumbe ezivandeni ukuze bavalele izifuyo zingangeni.

“Kuqakathekile ukuthi amasimu kanye lezivande kubiyelwe ukuze izifuyo zingazincedi ngezilimo. Izifuyo zingavele zingene zidle izilimo umlimi akuselabhizimusi kuye njalo umlimi sengalamba ngakho izilimo kumele zivalelwe,” kuchaza UMnu Maphosa.

Okunye njalo nxa umlimi ebiya amasimu kumele enze isiqiniseko sokuthi ubiye ngendlela eqondileyo njalo eqinileyo.

“Nxa ubiyela amasimu kumbe isivande kumele wenze isiqiniseko sokuthi kuqinile okokuthi izifuyo azingeni, abalemali sebengafaka ucingo ngoba yilo oluphephileyo kakhulu,” kuchaza uMnu Maphosa.

Inengi labalimi uyathola bekhala ngokuthi izifuyo zingenele izilimo zabo kodwa nje kuyibo abayabe bevilapha ukubiyela amasimu abo.

“Uyathola umuntu ekhala inyembezi ethi izifuyo zingene emasimini kodwa nje lokhu kwenzeke ngenxa yokuvilapha ukubiyela amasimu akho. Linto yiyo vele okumele umlimi ayenze nxa efuna ukuba lesivuno esihle,” kuphetha uMnu Maphosa.

Share This:

Sponsored Links