Khwatshu iBinga kwezemidlalo

14 Nov, 2023 - 10:11 0 Views
Khwatshu iBinga kwezemidlalo Isikhona ikhilikithi esigabeni seBinga, eMatabeleland North

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda

IMPILO iya isibamnandi esiqintini seBinga nanko abahlali bakulindawo sebezigqaja ngokuthi sekuzaphuma abadlali bekhilikithi bakusasa kulindawo.

Lokhu kungenxa yohlelo lokulolonga abadlali abasacathula olweKumusha Cricket Ekhaya oluqhutshwa yinhlanganiso ephethe umdlalo wekhilikithi kuleli iZimbabwe Cricket (ZC).

Lolu hlelo selulethe ukukhanya emphakathini weBinga njengoba umdlalo lo usukhwabithwa ngabanengi ababalisela abafundi lababalisi.

Ukufika komdlalo wekhilikithi eBinga kugcwalisise izifiso zabaphathi beZC ngoba inhloso yabo yikuthi umdlalo usabalale lasemaphandleni. Eminyakeni edluleyo imidlalo ebisaziwa eBinga bekulibhola likanobhutshuzwayo, ukugijima, ivolleyball le-netball kuphela.

Ikhilikithi ibithathwa njengomdlalo osezingeni laphezulu, odlalwa ngabantu abelemali, kodwa okwakhathesi sekuvele ukuthi kuzadlalwa lakundawo ezingaphandle kwamadolobho amakhulu.

Inkokheli zemidlalo eBinga ezikhulume leZimpapers Sports Hub ngoLwesibili zibike ukuba kuhlelo lweKumusha Cricket Ekhaya sekuqeqetshwe abantu abangamatshumi amathathu lanye. Kulaba, abayisitshiya galolunye ngabesifazane.

Omele iBinga Sport Community uRecent Ncube uthe uhlelo lweZC lwamukelwa kabanzi ngabantwana bezikolo lababalisi. UNcube uthe lokho kubanikeze igunya lokuthi kubunjwe amathimu lamakolitshi okufundisa lumdlalo.

Uthe okubajabulisayo yikuthi ikhilikithi isizakuba ngumdlalo omkhulu eBinga.

Sitshayela ihlombe uhlelo lweZimbabwe Cricket olweKumusha-Cricket Ekhaya. Seluphathise kakhulu ngoba sekufundiswe abaqeqetshi, onompembe labadlali, kutsho uNcube.

Kulandela ukubona ukuthi ikhilikithi isithandwa ngabanengi, uNcube uthe baphezulu kohlelo lokwenza umkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa.

IBinga ngeyinye yezindawo lapho abasakhulayo asebetshonela ukunatha utshwala lokubhema izidakamizwa.

Ikhilikithi ngomunye umdlalo olamandla okuguqula impilo zabasakhulayo. Banengi osaziwayo abadlala ikhilikithi abaphumelelayo, baphila impilo enhle. Sifuna lentsha yeBinga ikhwabithe impilo enhle kwezemidlalo.

Nxa abantwabethu bengaqinela kwezemidlalo, kuzakuba lula ukuthi basuke ebubini obuvela kuzidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulisileyo. Sikhangelele ukuthi ikhilikithi izasiza ekunciphiseni ukusetshenziswa kwezidakamizwa, okuzakwenza ukuthi kufinyelele kuVision 2030 sisekele inhlonso kaHulumende, kutsho uNcube.

Uthe uhlelo lweZC lolu seluqinise abaqeqetshi ezikolo lamanye amalunga omphakathi kundawo ezakhelane leBinga. Lanxa kungakaze kube khona inhlelo zekhilikithi eBinga, uNcube uthe bazakulungisa.

Silungiselela ukuthi sense ikhilikithi ibengumdlalo omkhulu. Okwakhathesi siphezu kwemizamo yokusungula inhlanganiso ezakhokhela ukuthuthukiswa kwekhilikithi kuzo zonke indawo lapha eBinga. Lokhu kuzakwenziwa sincedisana lomphathi okhangele izikolo esiqintini, uDistrict Schools Inspector (DSI).

Ukwethulwa komdlalo kakhilikithi eBinga kwenze umphakathi wakholelwa ekuthini ezemidlalo zizaletha ithemba kulindawo.

Umphakathi ujabulile. Ujabule kakhulu ngokuba lomdlalo wekhilikithi. IBinga iyindawo ethandwa yizivakatshi ngakho ukwethulwa kwekhilikithi kuzathuthukisa ezokuvakatsha, kuphinde kulethe imali lengqubekela phambili kuvule lamathuba emisebenzi. Ikhilikithi ingumthombo wokuziphilisa. Lo ngumdlalo ozaguqula impilo zabantu, kutsho uNcube.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds