Uncategorized

Indoda iqoqodelwa yindwangu, ifuna umkayo

08 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Indoda iqoqodelwa yindwangu, ifuna umkayo

uMthunywa

Ethel Ncube

KULENDODA yeChipale eBinga edlela egilweni nanko phela ithi ihlala iqoqodelwa yindwangu imtshela ukuthi ifuna umkayo.

UMnumzana John Nleya uveze ukuthi kulendwangu esimlalisa obomvundla nanko phela ilala iqoqoda ubusuku bonke isithi ifuna umkayo, uNkosazana Silindiwe Moyo.  

Ekhuluma lentatheli, uMnumzana Elias Mudimba uthe indaba yendwangu elala iqoqodela uNleya isegudwini esigabeni sabo.

“UMnu Nleya uphumele egcekeni emhlanganweni ebesilawo ukuthi udinga ongamphathisa ngoba kulendwangu efika nsukuzonke emzini wakhe isithi ifuna umkayo.

“Lesisilonda kukhanya sesilesikhathi eside njalo kukhanya sesimfuthele kakhulu yikho nje eseze etshela umphakathi ukuthi udinga uncedo. Asazi ukuthi okwenza indwangu le imhluphe kuyini kodwa kungabe kuyikuthi uNleya wafohla emzini womnikazi kukanti lumuntu wayethiye ngendwangu yikho nje isimthwalise amagabha avuzayo,” kuchaza uMnu Mudimba.

“Iqiniso uyalazi kafuni kutshela umkakhe ukuthi sekukubi kuphela. Kumele azame icebo masinyane ayexolisa lapho ona khona ngoba indwangu le izamenzela okunye,” kubika uMnu Mudimba.

Intatheli ibuye yakhulumisana lesinye isakhamuzi sakule indawo uNkosazana Mercylin Ndiweni ochaze ukuba udaba lolu luliqiniso.

“Lokho okuzwileyo liqiniso indwangu le isimhluphile uNleya kakhulu hatshi kancane kambe uqoqodelwa nsuku zonke yinyamazana. Mina ngancwetshwa indlebe ngomunye kuthiwa indwangu iqoqoda ithi ifuna unkosikazi kaNleya. Kungenzakala ukuthi waganga kodwa nxa engaphambanisanga lutho kaye kusiyazi alungiselwe umuzi wakhe,” kutsho uNkszn Ndiweni.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Silindiwe Moyo onguye okubikwa udingwa yindwangu  ubike ukuba usehlalele evalweni.

“Sengisesaba lokusala ngedwa ngekhaya ngenxa yenyamazana le nxa iqoqoda ebusuku ithi ifuna mina angazi ukuthi ngoneni sengifunwa yindwangu le. Yimihlolo sibili kumbe yizinto zabantu asazi,” kubika uNkszn Moyo.

UMthunywa uxhumane loMnu Nleya oveze ukuba kuliqiniso ukuba uqoqodelwa yindwangu ebusuku.

“Ngiphakathi kobunzima kangiboni ukuthi yindwangu nje kuphela ngabona ngeyomuntu  wayibona ngaphi inyamazana ekhulumayo. Nxa ngilele phakathi kwamabili ngizwa kulomuntu oqoqodayo ngibuze ukuthi ngubani ngizwe umuntu ethi ‘ngifuna umkakho’. 

“Ngelanga lokuqala ngalala angivulanga kuthe ngelanga lesibili ngavuka ngadobha induku lehloka ngaqonda emnyango ngathi ngivula ngathola indwangu izimele lwangitshaya lwangeqa uvalo ngabuyela ngayalala khathesi ngizayekela iqoqode ize izihambele angivuli.

“Ngifuna ukuthi ngiyekuzwa kubosiyazi ukuthi kuhamba njani ngayo ngoba kangisahlaliseka ngenyamazana le. Sokumele ngihlale ngilonkosikazi wami eduzane ngoba kungenzakala yenze okunye,” kuphetha uMnu Nleya.

Share This:

Sponsored Links