Imibhida ayikhethi mkhathi

01 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Imibhida ayikhethi mkhathi Imibhida

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ye-Agritex isikhuthaze abalimi ukuthi balime imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi futhi ilinywa umnyaka wonke.

UNkosazana Treggy Mpofu oyingcitshi kwezokulima kunhlanganiso le, uthe imibhida ingalinywa akuvamanga ukuthi ifube kumbe ife njengezinye izilimo njalo umkambo wayo mkhulu ngoba abantu bahlala besidla imibhida ngoba ithengeka.

“Imibhida ilenzuzo enengi njalo ayidingimali enengi ukuthi umuntu aqalise ukuyilima. Umuntu olendawo yakhe uyenelisa ukuthi aqale ukulima imibhida engakhiphanga mali kodwa ayithengise imuphe inzuzo enhle.

“Imibhida ivuma emhlabathini ovundileyo kodwa akudingakali ukuthi abalimi bakhuphe imali yokuthenga imithi yokuvundisa umhlabathi ngoba abalimi balakho ukusebenzisa umquba wezibayeni zabo ukuvundisa umhlabathi wabo,” kulandisa uNkszn Mpofu.

Uqhubekele phambili esithi abantu kabangahlaleli izandla, kabakhuthale balime imibhida ngoba ayikhethi ukuthi uyiqala ulemali enengi esikhwameni sakho.

“Ukulima ngenye yemisebenzi yezandla ephathisa abalimi ukuthi bathole imali yokufundisa abantwana.

Abalimi sibakhuthaza ukuthi balime imibhida ngoba ayidli kakhulu esikhwameni.  Ekuyivikeleni ukuthi ingadliwa yizibungu liyenelisa ukusebenzisa izinto ezingadingi ukuthi likhiphe imali, ezigoqela umlotha lokunye,” kutsho uNkszn Mpofu.

Uphethe ngokuthi abafisa ukulima imibhida akudingakali imali yokuthenga intanga kodwa bayenelisa ukuthi bacele amaxhakela kumbe usaba kwabanye abayilimileyo bahlanyele.

“Labo abafisa ukulima imibhida akudingakali ukuthi lize libe lemali yokuthenga intanga, liyenelisa ukucela usaba kumbe amaxhakela kwabanye lihlanyele. Imibhida mihle ngokuthi ayiphuzi ukudliwa, iyabe ikhiwa ngapha ikhula, lokhu kwenza abalimi bathole imali yokuziphilisa,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links