Uncategorized

Ikhansili izageca izilimo ezilinywe lapho okungavunyelwa khona

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Ikhansili izageca izilimo ezilinywe lapho okungavunyelwa khona uChristopher Dube

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
IKHANSILI yakoBulawayo isiveze ukuthi izageca zonke izilimo ezilinywe endaweni ezingekho emthethweni.

Kusitatimende, uMabhalane wedolobho uMnumzana Christopher Dube uthe umkhuba lo uphambene lomthetho wokuvikelwa komhlabathi kanye lemithombo yeMvelo kuSection 13 (1).

Uthe umthetho lo ukubeka kucace ukuthi akulamuntu ovunyelwa ukulima phakathi kwamamitha angu-30 lalapho okulamanzi khona, entwasanhlobo, emaxhaphozini, duzane lezifula ezigelezayo kumbe duzane lomgwaqo.

“Nxa imithetho ephezulu ingekela ukulandelwa abalimayo basengozini yokuthi izilimo zabo zingagecwa kulandelwa uSection 10 (4) wemithetho kaManisipala, akulamali ezabhadalwa yikhansili ngesenzo lesi.”

UMnu Dube ungezelele wathi izakhamizi kumele zitshiye umkhuba wokulima endaweni ezingavunyelwayo ukuze zingadani.

Kusenjalo, uMnu Dube uthembise izakhamizi ukuthi ukuthwalwa kwezibi kuzaqhubeka emalokitshini wonke loba ikhansili ibhekane lodubo lwamafutha ezimota osekubangele ukuthi kwezinye indawo kuhlale amaviki ambalwa izibi zingathwalwa.

Ikhansili ibingathwali izibi kwezinye indawo njalo izakhamizi zesabela ukuthi lokhu kungazibeka engozini yokubanjwa ngumkhuhlane weCovid-19.

Indawo esezilesikhathi izibi zingabuthwa zigoqela iHillside, Waterford, Harrisvale, Highmount, Famona, Selborne Park (North), Riberside, Sunninghill, Manningdale, Ingutsheni Hoospital, Richmond, Trenance, Sauerstown kanye lasemafekithali.

Ukhuthaze izakhamizi ukuthi zibekezele njalo zingawalazeli ngoba ikhansili izathwala izibi loba ngemva kosuku oluyabe lubekiwe.

Share This:

Sponsored Links