IDab Three Events iphakamisa abahlabeleli bakoNtuthu

07 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
IDab Three Events iphakamisa abahlabeleli bakoNtuthu USipho Mercent Nyathi

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABE Dab Three Events, bathi inhloso abayibeka phambili ngeyokuphakamisa osaziwayo labahlabeleli abavela kuzo zonke indawo elizweni leZimbabwe ikakhulu koBulawayo lakuzabelo zeMatabeleland.

Omunye osebenza kunkampani le uSipho Mercent Nyathi okhokhela uhlelo olubizwa ngokuthi yi-Enkundleni Exclusive uthe ibizo lohlelo lolu liveza indawo yokukhululeka lokujabula.

“Igama elithi enkundleni libizo lesiNdebele elitsho ukuthi indawo yokugiyela kumbe indawo yokugida. Inkundla le liyilethelwa ngabeDab Three events nanko phela silesifiso sokwazi osaziwayo labahlabeleli bethu lakho konke okwenzakalayo kwezomculo kuleli, ikakhulu khonalapha koBulawayo.

“Uhlelo lolu siyaluthanda ngoba kunengi esesikufundile kubahlabeleli bethu labosaziwayo nxa besitshela ngokuhle lokubi abahlangana lakho nsuku zonke emsebenzini wabo.

“Labo abahlabeleleli kunengi asebekufunde kithi, bayancedakala ngoba uhlelo lolu lwenza babelodumo njalo bazakale emphakathini, labafuna ukuxhaswa bayakhuluma bacine bethole uncedo,” kulandisa uSipho.

Uphethe ngokukhuluma ngobunzima asebeke bahlangana labo kuhlelo lolu.

“Ubunzima esihlangane labo bekuzimali zokulungiselela lokuthenga iziginci lakho konke okunengi esikusebenzisayo nxa siqhuba umsebenzi lo. Engingakutsho kwabasacathulayo kwezomculo yikuthi thandani elikwenzayo njalo lingakhathali, amaphupho enu azafezeka,” kuphetha uSipho.

Share This:

Sponsored Links