Abantu bafuna ‘uMahii’

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Abantu bafuna ‘uMahii’ uBheka Sibanda

uMthunywa

INtatheli kaMthunywa
INENGI labasekeli beHighlanders abalelungelo lokuvota kukhetho oluzayo libika ukuba lisekela umkhankaso kaBheka “Mahii” Sibanda kusikhundla sokuba lilunga lekomithi.

USibanda, odume ngelithi “Mahii” kunkundla zebhola likanobhutshuzwayo, ulilunga leBosso elipheleleyo, osephathise kabanzi kunhlelo zeqembu kuminyaka edluleyo.

Amalunga eHighlanders azavotela inkokheli mhlaka 7 kuNhlolanja. Izikhundla ezikhethwayo zibalisa sona esifunwa nguSibanda eselunga lekomithi, umgcinisihlalo esibanjwe nguKenneth Mhlophe lesikanobhala.

Ngokuhlolisisa kwephephandaba likazulu kumaviki ambalwa adluleyo lokhe kwaqalisa umkhankaso wokhetho, kukhanya uSibanda uhamba phambili ngodumo kumalunga azavota.

USibanda uzatshikilisana loMgcini Mafu.

Phakathi kwababili laba, uSibanda ulakho ukuthola isilinganiso samakota amathathu samavoti, aqethule uMafu.
Ekhuluma lentatheli yephephandaba likazulu ngoLwesibili, uSibanda uthe ngempela usekelo ulalo kumalunga eqembu.

“Sengikhulile eqenjini ngakho ngizibona sengilungele ukuthi ngiphathe intambo zokuncedisa ukukhokhela kungqubekela phambili yeqembu lethu leHighlanders,” kutsho uBheka “Mahii” Sibanda.

“Njengomntwana, ngakhasa ngafunda ukuhamba, ngalandela inkambiso lesiko leHighlanders. Sengifunde okunengi, ngaphathisa iqembu kunhlelo zayo, ngibonakala emphakathini. Nansi-ke isikhathi sokuthi ngizethule njengesisebenzi seqembu.”

Uthe uzalandela imbono yenkokheli eziphezulu njalo ufuqwa yikuthi kumele aqhubekele phambili ngokukhulisa imbono lemsebenzi esihlelwe zinkokheli zeqembu.

“Ngibiza bonke, ngikhuthaze wonke amalunga eqembu ukuthi isihlalo selunga lekomithi silinde umuntu olesimilo, ukuzinikela lobuntu. Umuntu lo yimi uBheka Sibanda.”

Ubike ukuba akazikhukhumezi kodwa amalunga eBosso ahlezi esazi imisebenzi yakhe.
Uthe okumqoka yikulungisisa lokuvuselela ngokugcweleyo i-junior policy.

“Amandla eqembu abanjwe ngamaqembu abasakhulayo. Yikho lapho ikusasa yeqembu egxile khona. Kumele kulungisiswe njalo siqhubeke ngenhlelo ezikhona.

“Ngithembe usekelo engilalo kumalunga uqobo. Ukubambama kwamalunga, abasekeli labathandi beqembu leHighlanders kuyinsika yokuphumelela kweqembu,” kutsho uSibanda.

Share This:

Sponsored Links